อบจ.ภูเก็ตจัดทอดผ้าป่าหาทุนพัฒนาโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ครบรอบ 15 ปี

โพสเมื่อ : Sunday, January 8th, 2023 : 11.18 am

ชวนทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จัดหาทุนในการก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จัดซื้อม้าหินอ่อนสำหรับเป็นจุดพักคอยของผู้ปกครอง พร้อมพัฒนาการศึกษา ร.ร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ครบรอบ 15 ปี

เมื่อเร็วๆนี้  ณ ห้องศูนย์สื่อ โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนพัฒนาการศึกษา โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา เนื่องในโอกาสก่อตั้งโรงเรียน ครบรอบ 15 ปี ในปี พ.ศ.2566

สำหรับการทอดผ้าป่าดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. โดยมี นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 3 ดร.ทรงพล นามปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาจัดหาทุนในการก่อสร้างหอพระพุทธรูปประจำโรงเรียน จัดซื้อม้าหินอ่อนสำหรับเป็นจุดพักคอยของผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน และพัฒนาการศึกษาด้านอื่นๆ ที่จำเป็น โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางการระดมทุนจัดทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ในทางพุทธศาสนา และ การรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการศึกษา ในส่วนของอิสลามด้วย