อดีตที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ตร่วมขบวนแห่เต่าและร่วมไหว้พระ ในงานประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561

โพสเมื่อ : Monday, September 3rd, 2018 : 12.55 pm

อดีตที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ต ร่วมขบวนแห่เต่าและร่วมไหว้พระ ในงานประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561 (วันสารทจีน)ของศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง บางเหนียว

เมื่อเร็วๆนี้  นายจิรายุส ทรงยศ อดีตที่ปรึกษานายกอบจ.ภูเก็ต ให้เกียรติร่วมเดินขบวนแห่เต่าและร่วมไหว้พระ ในงานประเพณีพ้อต่อ ประจำปี 2561 (วันสารทจีน)ของศาลเจ้าพ้อต่อก๊ง บางเหนียว โดยมี สมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในครั้งนี้