“อควาเรียภูเก็ต” แสดงความยินดี ผอ.ททท.ภูเก็ต คนใหม่

โพสเมื่อ : Friday, March 24th, 2023 : 11.52 am

Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President Aquaria Phuket เข้าเยี่ยมมอบกระเช้า แสดงความยินดี คุณเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ในโอกาสที่มาประจำสำนักงานภูเก็ต พร้อมหารือเรื่องสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว และแนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้มการมาเยือนภูเก็ตมากขึ้น รวมถึงการวางแผนดึงนักท่องเที่ยวจากจีนให้มาท่องเที่ยวในภูเก็ตให้มากขึ้น ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทย ก็ยังเป็นกลุ่มหลักที่ สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดภูเก็ตไม่น้อย
Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President Aquaria Phuket visited and gave baskets with Congratulation to Mr. Lertchai Wangtrakuldee, Director of the Tourism Authority of Thailand Phuket Office On the occasion of coming to the Phuket office to discuss the situation in tourism And trend of both domestic tourists and foreign tourists who tends to visit Phuket more, including planning to attract more Chinese tourists to travel in Phuket.