ห้ามพลาด ! งานแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ย่ามุก- ย่าจัน 13 – 15 มี.ค.นี้

โพสเมื่อ : Tuesday, March 13th, 2018 : 3.33 pm

ห้ามพลาด ! การแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ สดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ณ  อนุสรณ์สถานเมืองถลาง จ.ภูเก็ต ครั้งแรกในรอบหลายๆ ปี ที่การแสดงไม่จำกัดอยู่เพียงแค่บนเวที  แต่เน้นการจัดงานในรูปแบบตลาดวัฒนธรรม สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในบริเวณนี้จะมีการสร้างบ้านเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากการแสดงแสงสีเสียง

จังหวัดภูเก็ต ร่วม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561  ขึ้น อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ระหว่างวันที่  3 – 17 มีนาคม 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร หรือย่ามุก- ย่าจัน ซึ่งเป็นบรรพชน ที่เสียสละเลือดเนื้อ และ ชีวิต ในการปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานได้จนถึงทุกวันนี้

สำหรับการจัดงานในปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี ซึ่งทางจังหวัดเน้นการจัดงานในรูปแบบ ตลาดวัฒนธรรม ที่สะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีการสร้างบ้านเรือน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของฉากการแสดงแสงสีเสียงละครอิงประวัติศาสตร์ ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 มี.ค. 2561

 

ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉากการแสดงทั้งหมดเป็นการสร้างขึ้นมาจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นบ้านคุณหญิงมุก บ้านชาวบ้าน มีการขุดคลองจริง โดยการแสดง แสงสีเสียง ไม่ได้มีเฉพาะแต่บนเวทีการแสดงเท่านั้น แต่บรรยากาศภายในงานทั้งหมด จะกลายเป็นฉากการแสดงด้วย

นอกจากนั้นการจัดงานในครั้งนี้ มีการจำลองวิถีชีวิต อาหารการกิน การแต่งกาย ซึ่งมีการเชิญชวน ให้ผู้ที่เข้าร่วมแต่งกายด้วยชุดไทย เพื่อเป็นการสืบสวนประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกายของไทย  การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ  จะรวมไว้ในจุดนี้ทั้งหมด

 

ซึ่งบรรยากาศภายในงานจะมีการสะท้อนให้เห็นว่า นี่คือการย้อนอดีตกลับไปยังสมัยของท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โดยการจัดงานในปีนี้ต้องการสื่อด้วยฉากของจริงๆ ทั้งหมด  เพราะถือเป็นเป้าหมายหลัก เพราะหลังจากการพัฒนาแล้ว พื้นที่แหล่งนี้จะมีศักยภาพในการเป็น LAND MARK ที่สำคัญของอำเภอถลาง อีกแห่งหนึ่ง และ จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวต่อไป 

อย่างไรก็ตาม สำหรับงานวัฒนธรรมท้าวเทพกระษัตรี  ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2561  ระหว่างวันที่  3-17 มีนาคม 2561   ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย  พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง  , กิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ,การทำบุญตักบาตร  อุทิศส่วนกุศลแด่ ปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง  ,พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง,พิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร   และกิจกรรมพิเศษคือการแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ถลาง ลานศิลปวัฒนธรรม

โดยกิจกรรมต่าง ๆ มีกำหนดการดังนี้ วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม   ร่วมบุญยิ่งใหญ่ พิธีอุปสมบทหมู่ อุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง   ณ วัดเทพวนาราม (ม่าหนิก) ตำบลศรีสุนทร  อำเภอถลาง วันที่ 4-17  มีนาคม พระนวกะ(พระบวชใหม่) ศึกษาพระธรรมวินัย และฝึกปฏิบัติพัฒนาจิต  วันที่  6-8 มีนาคม การอบรมแกนนำมัคคุเทศก์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์ถลาง ณ อนุสรณ์สถาน เมืองถลาง   อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต วันที่ 9 มีนาคม เวลา 18.00 น. ขอเชิญพุทธศาสนิกชน “ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์แด่ท้าวเทพกระษัตรี  ท้าวศรีสุนทรและบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง” ณ  โบสถ์เก่าวัดพระนางสร้าง

 

วันที่ 11-15 มีนาคม    กิจกรรมทัวร์แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง ณ แหล่งประวัติศาสตร์ถลาง อาทิ วัดพระนางสร้าง ,นบนางดัก ,บ้านท้าวเทพฯ ,วัดม่วงโกมารภัจจ์   การจัดลานศิลปวัฒนธรรม  ตลาดวัฒนธรรม จำลองวิถีชีวิต เมืองถลาง การแสดง -หนังตะลุง -มโนราห์-รองแง็ง  -การละเล่นพื้นบ้าน และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อื่นๆ ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ. ถลาง  จ. ภูเก็ต

วันที่ 12 มีนาคม   เวลา 09.00 น.  น. (ช่วงเช้า)  ทำบุญตักบาตร  อุทิศส่วนกุศลแด่ ปู่ย่าตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง   ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เวลา 17.00 น.  (ช่วงเย็น)  พิธีบวงสรวงปู่ย่า ตายาย บรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ณ สวนพระพุทธศาสนาวัดม่วงโกมารภัจจ์   ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  วันที่ 13 -15 มี.ค. การแสดงแสงสีเสียง ละครอิงประวัติศาสตร์  ณ อนุสรณ์สถานเมืองถลาง จ.ภูเก็ต เริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 -22.00 น. เป็นต้นไป