หาดูยากแล้ว! นายกฯราไวย์ ร่วมกวนกาละแม  ขนมข้าวเหนียวกวน

โพสเมื่อ : Wednesday, August 23rd, 2023 : 12.01 pm

ทต.ราไวย์  ร่วมกับชาวบ้าน สืบสานประเพณีท้องถิ่น การกวนกาละแม ขนมข้าวเหนียวกวน และขนมอาซูรอ ณ มัสยิดบ้านใสยวน ตำบลราไวย์

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ สืบสานประเพณีท้องถิ่น การกวนกาละแม ขนมข้าวเหนียวกวน และขนมอาซูรอ ณ มัสยิดบ้านใสยวน ตำบลราไวย์ จังหวัดภูเก็ต

เพื่อสืบสาน ประเพณีทางศาสนา และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นรวมตัวกันทำขนม ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในชุมชน อีกทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนต่อไป