หวั่น ! เรือท่องเที่ยว- ประมงเสี่ยงทำอันตราย โลมาเกาะไม้ท่อน จี้รัฐดูแลด่วน

โพสเมื่อ : Saturday, June 15th, 2019 : 12.19 pm

หวั่น ! กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เรียกร้องหน่วยงานรัฐ ดูแลโลมาประจำถิ่นเกาะไม้ท่อน หลังพบเรือท่องเที่ยว – เรือประมงอวนลากเสี่ยงทำอันตรายโลมา

ขณะนี้  เพจชื่อ Healthy Reefs Club ซึ่งเป็นเพจของกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ได้มีการเผยแพร่ภาพของฝูงโลมาจำนวนหนึ่งที่กำลังว่ายน้ำอย่างสนุกสนาน ซึ่งระบุว่า เป็นโลมาที่อยู่อาศัยบริเวณเกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต ที่ออกมาว่ายน้ำเล่น และ บางครั้งก็จะว่ายน้ำตามเรือท่องเที่ยวที่แล่นผ่านไปมา สร้างความตื่นเต้นดีใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

โดยเจ้าของเพจได้นำเสนอข้อความเกี่ยวกับภาพโลมาดังกล่าวไว้ด้วยว่า  “ในอนาคต วันข้างหน้า ทุกคนจะมีโอกาสได้เห็นอย่างนี้อีกไหม..ปลาโลมา สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม อันซีน แห่งท้องทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต เกาะไม้ท่อน อยากเห็นปลาโลมา ต้องไปเกาะไม้ท่อน คำนี้เป็นคำพุดที่ติดหูกันในปัจจุบัน แต่ในวันข้างหน้า ทุกคนจะได้เห็นอย่างนี้อีกไหม.นี้เป็นสิ่งน่าคิด ดูแล้วจะเป็นเรื่องไร้สาระ แต่จริงแล้วมันมีสาระ

ปัญหาในปัจจุบัน..1. เรือที่ยังใช้ความเร็ว เมื่อเข้าพื้นที่ที่ปลาโลมา อาศัยอยู่ (ปัญหา) อาจก่อให้เกิดผลกระทบและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บหรือตายของปลาโลมาที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 2. เรือประมง ประเภทเรืออวนลากคู่ ควรมิให้หรือเลิกให้การ ในพื้นที่บริเวณหน้าเกาะไม้ท่อนหรือยึดระยะทางให้ห่างเกาะไม้ท่อนออกไปอีก เพื่อไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของปลาโลมาในเรื่องความปลอดภัยและห่วงโซ่อาหาร (ปัญหา) หากปล่อยให้มีการทำประมง เรืออวนลากคู่ ในพื้นที่ที่ปลาโลมา อาศัยอยู่ อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของโลมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องของห่วงโซ่อาหาร หากห่วงโซ่อาหารไม่สมบูรณ์หรือหายไป สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเจ้าปลาโลมาจำเป็นต้องย้ายถิ่น หายไปจากอันซีน จ.ภูเก็ต แห่งเกาะไม้ท่อน ทะเลอันดามัน

จึงใคร่ขอวิงวอนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นระดับจังหวัด และกระทรวงทรัพยากรทางทะเล โปรดช่วยแก้ไข ปัญหาในเรื่องนี้ด้วยเถอะครับ .. มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่จริงๆ แล้วมันไม่เล็ก.. ขอแค่ให้มีพื้นที่แก่สัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม อย่างเจ้าปลาโลมา อันซีนแห่งท้องทะเล จ.ภูเก็ต ให้อยู่คู่ ทะเล จ.ภูเก็ตไปนานๆ.”