ส.อสังหาริมทรัพย์ ร่วมหอการค้า จัดเสวนา  “ร่วมด้วยช่วยกัน ปลดล็อคภูเก็ต” วันนี้

โพสเมื่อ : Tuesday, July 12th, 2016 : 9.12 am

สมาคมอสังหาริมทรัยพ์ภูเก็ต จับมือ หอการค้าจังหวัดภูเก็ต  จัดเวทีเสวนาปรับปรุงผังเมืองภูเก็ตและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ”ร่วมด้วยช่วยกัน ปลดล็อคภูเก็ต ” วันนี้ ( 12 ก.ค.)

 

วันนี้ ( 12 ก.ค.) เวลา 13.30 น. สมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมกับทาง หอการค้าจังหวัดภูเก็ต จัดเวทีเสวนาปรับปรุงผังเมืองภูเก็ตและประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ร่วมด้วยช่วยกัน ปลดล็อคภูเก็ต ” ขึ้นที่  ห้องดาราเธียเตอร์ โรงแรมดารา ภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 13.30 น.-14.00 น.ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการเสวนา 1เวลา 14.00 -14.30 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบนโยบายในการดำเนินงานแก้ไขข้อกำหนดเรื่องความสูงอาคารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

 

เวลา 14.30 -15.00 น. นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานและความคืบหน้าในการแก้ไขข้อกำหนดเรื่องความสูงอาคารในพื้นที่  จ.ภูเก็ต เวลา 15.00 -17.00  การเสวนาเรื่อง ปลดล็อคเกาะภูเก็ต โดย ดร.ประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต และ สุรชัย ชัยวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต  ดำเนินรายการโดย คุณสัจจพล ทองสม