ส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลราไวย์จับมือ 9 โรตารี่ แข่งขันจักรยานทางไกล “Rawai Cycling Team Race 2022”

โพสเมื่อ : Sunday, March 20th, 2022 : 1.09 pm

ส่งเสริมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ 9 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022

เวลา 05.30 น. วันนี้ (20 มี.ค.) ที่แหลมพรหมเทพ แหล่งท่องเที่ยวที่ชื่อดังของจังหวัดภูเก็ต นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมปล่อยขบวนการแข่งขัน ปั่นจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022 ณ แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยโครงการดังกล่าว เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมกับ สโมสรโรตารี่ 9 แห่ง ในจังหวัดภูเก็ต และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแข่งขันจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022 จัดขึ้น

สำหรับเส้นทางการแข่งขัน เริ่มจาก ลานโพธิ์ แหลมพรหมเทพ ตำบลราไวย์ ไปตามเส้นทางต่อเนื่องไปภายในจังหวัดภูเก็ต ที่ถือว่าเป็นเส้นทางที่ท้าทายผสม ผสานระหว่างเส้นทางโค้ง ทางเรียบ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีทัศนียภาพที่สวยงามของหาดทราย ชายทะเลสลับกับ เนินเขาลาดชัน สวนยางพาราและสวนผลไม้ รวมทั้งผ่านหมู่บ้านและชุมชนต่าง ๆ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่และวิถีชีวิตชุมชนในพื้นที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ตามแบบวิถีไทย ที่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นไทยจนมาถึงปัจจุบัน และในปัจจุบันนี้จังหวัดภูเก็ตยังสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับนักท่องเที่ยวและนักกีฬาทั่วไป

นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพกำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง และนิยมเดินทางท่องเที่ยวหรือเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งผลดีต่อสุขภาพ ดังนั้น การเดินทางท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานจึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมและอยู่ในกระแสเป็นอย่างมาก

เทศบาลตำบลราไวย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพยั่งยืนมาโดยตลอด จึงได้กำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางในรูปแบบของการแข่งขันปั่นจักรยาน โดยใช้ชื่อกิจกรรมครั้งนี้ว่า “การแข่งขันจักรยานทางไกล Rawai Cycling Team Race 2022”

ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวอันดามันให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยวในการใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยว