สุดทน ! คนเสี่ยงติดเชื้อซอยบางลาบางคนไม่ยอมกักตัว เทศบาลขอความร่วมมือพร้อมจัดอาหารส่งถึงที่พัก

โพสเมื่อ : Friday, March 27th, 2020 : 7.44 pm

สุดทน ! กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิดจากซอยบางลาบางคนไม่ยอมกักตัวเองให้ครบ 14 วัน ขณะที่เทศบาลขอความร่วมมือหยุดอยู่บ้าน  ยินดีส่งอาหารครบ 3 มื้อ ขอความชัดเจนจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ กำหนดแนวทางปฏิบัติ

จากกรณีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจากตัวเลขของทางจังหวัดที่เปิดเผยออกมาล่าสุดพบว่ามีผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ตรายใหม่ อีก 7 คน ทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 42 คน เป็นที่น่าสังเกต ว่า ผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง 7 ราย เป็นคนที่ติดเชื้อมาจากซอยบางลา หาดป่าตอง และ จากตัวเลขผู้ป่วยพบว่า มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อมาจากซอยบางลามากจำนวน 20 คน ที่ได้รับการตรวจยืนยันแล้ว

อย่างไรก็ตาม ทำให้ขณะนี้ซอยบางลากลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อและเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่ม ทางเทศบาลเมืองป่าตองจึงได้ออกประกาศ ขอให้พนักงาน หรือบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพในบริเวณถนนบางลา ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ อยู่ในระหว่างการกักตัวเพื่อควบคุมโรค หากมีความประสงค์จะให้เทศบาลเมืองป่าตองช่วยเหลือ ด้านอาหาร เพื่อการดำรงชีพ ให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ ตามวันและเวลาราชการ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 076-345331 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เทศบาลเมืองป่าตอง จะจัดส่งอาหาร และน้ำดื่ม ให้ท่าน 3 มื้อต่อวัน นับตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ขณะที่นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองป่าตอง กล่าวว่า หลังจากทางเทศบาลทราบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ที่ซอยบางลา ทางเทศบาลบ้านก็ได้เข้าทำความสะอาดในซอยดังกล่าวทันที แต่ในส่วนของคนป่วยทางสาธารณสุขจะเป็นผู้สอบสวนโรค ซึ่งทางเทศบาลก็ได้ขอความร่วมมือในการขอรายชื่อผู้ที่เข้าข่ายจะต้องกักตัว เพื่อที่จะเข้าไปควบคุมดูแล รวมทั้งขอรายชื่อพนักงานจากเจ้าของสถานบันเทิง พบว่าขณะนี้รายชื่อที่ได้มามีประมาณ 100 กว่า ซึ่งพบว่ามีบางส่วนที่อยู่บ้านร่วมกันหลังละ 4 คน บ้าง 5 คน บ้าง จึงมองว่าไม่น่าจะเหมาะเพราะถ้าใครติดขึ้นมาสักคนก็จะทำให้คนที่อยู่ด้วยติดเชื้อได้

เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือจากโรงแรมในพื้นที่เพื่อจะแยกคนที่เข้าข่ายกักตัวไปพักอยู่ที่โรงแรม จริง ๆ แล้วอยากใคนที่ถูกกักตัวทั้งหมดไปอยู่ในจุดเดียวกัน แต่แยกห้องเพื่อให้ต่อการดูแล นอกจากนั้นยังมีการจัดรถประชาสัมพันธ์ในการประกาศทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ ใกล้ที่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อการติดเชื้อจะต้องกักตัวเองและให้แจ้งมายังเทศบาล ซึ่งทางเทศบาลจะจัดส่งอาหารและน้ำไปให้ทุกมื้อวันละ 3 มื้อ โดยเริ่มมื้อแรกช่วงเที่ยงวันนี้ ( 27 มี.ค.)

นางสาวเฉลิมลักษณ์ ยังได้กล่าวต่อไปว่า สิ่งที่น่าเป็นห่วงในขณะนี้ คือ คนที่เข้าข่ายจะต้องกักตัวแต่ไม่ยอมกักตัว จะทำความเสี่ยงการแพร่ระบาดยังคงมีอยู่ ถ้าหากคนเหล่านี้มีใครป่วยขึ้นมาการเพิ่มจำนวนของคนป่วยและคนที่เสี่ยงจะติดเชื้อมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากการลงไปแจกอาหารให้กับคนที่เข้าข่ายต้องกักตัวพบว่ายังมีบางคนที่ไม่ยอมกักตัวเอง ยังออกไปนอกมาก ซึ่งประเด็นนี้อยากให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการจัดการที่ชัดเจนและเข้มข้น เพราะโดยอำนาจท้องถิ่นไม่สามารถที่จะไปดำเนินการได้ ทางเทศบาลทำได้คือการขอความร่วมมือ แต่คนเหล่านี้ยังไม่ให้ความร่วมมือในการที่จะกักตัวเอง

อีกเรื่องที่จะขอความร่วมมือคือในส่วนของเจ้าของสถานบันเทิงในซอยบางลา ควรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานว่าแต่ละแห่งมีจำนวนเท่าไหร่ ตอนนี้พนักงานอยู่ที่ใหนบ้าง ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐจะทำให้การควบคุมโรคติดต่อทำได้ดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ตอนนี้เรายังขาดความร่วมมือทำให้การแพร่ระบาดยังมีแนวโน้มสูงโดยเฉพาะในส่วนของซอยบางลา