สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย

โพสเมื่อ : Sunday, December 8th, 2019 : 1.42 pm

สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย “หนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต” เพื่อเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ

เมื่อเร็วๆ นี้  ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย “หนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต” ซึ่งสาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ พร้อมต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่นักเรียน โดยจะมีคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

 

น.ส.อาริษา รุจิรวนิชวงศ์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์ กล่าวว่า โครงการเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย “หนึ่งทศวรรษนิติศาสตร์ราชภัฏภูเก็ต” ที่จัดขึ้นในวันนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการด้านกฎหมาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษของสาขานิติศาสตร์ ที่ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน ครบรอบ 10 ปี จึงได้ถือโอกาสนี้

เชิญผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย และผู้ที่ประกอบอาชีพด้านกฎหมายจากอาชีพต่างๆ ทั้งนักวิชาการ อัยการ ผู้พิพากษา และทนายความ มาเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ที่กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 4 ในการออกประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายหลังจบการศึกษา รวมถึงการจัดนิทรรศการด้านกฎหมาย และผลงานของสาขานิติศาสตร์ รวมไปถึงในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ด้าน นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า การเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทียบเท่ากับการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพฯ เพราะทางเราได้เชิญอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงลงมาสอนนักศึกษาที่ราชภัฏภูเก็ต เพื่อให้เด็กที่เรียนกับเราได้เรียนกับอาจารย์ดังๆ ในส่วนกลาง รวมไปถึงมีเครือข่ายทางด้านกฎหมาย ทั้งจากสภาทนาย สถานประกอบธุรกิจต่างๆ ด้านกฎหมาย ในการประสานและร่วมมือกันพัฒนาการเรียนการสอนสาขานิติศาสตร์

 

“การเรียนการสอนเราจะมุ่งไปทางด้านทนายความเป็นส่วนใหญ่ โดยทุกปีทางสาขานิติศาสตร์จะจัดโครงการสานฝันนักกฎหมายสู่เส้นทางวิชาชีพ ด้วยการเชิญวิทยากรจากองค์กรภายนอกมาติวเข้มสำหรับการสอบตั๋วทนายความให้แก่นักศึกษาที่สนใจจะประกอบอาชีพทนายความ เพราะเรามองว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวและมีคดีเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก อาชีพทนายความจึงมีความต้องการสูง ดังนั้น เราจึงได้พยายามที่จะปั้นนักศึกษาไปทางด้านทนายความ ซึ่งอาจจะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยดังๆ ในกรุงเทพฯ ที่มุ่งเน้นไปทางด้านอัยการ ผู้พิพากษา และปัจจุบันนักศึกษาจบไปจากราชภัฉภูเก็ต ไปสอบตั๋วทนายความได้ทุกปี”