สหกรณ์บุรีรัมย์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายข้าวสารสู่ผู้บริโภค นำผู้ค้าล่องใต้ที่ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Saturday, August 8th, 2020 : 5.13 pm

 

สหกรณ์บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ผู้บริโภค นำกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ ล่องใต้ ที่ภูเก็ต

วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ห้องประชุมขันโตก โรงแรมบุราส่าหรี หาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค) และ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อ ขาย ข้าวสารของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร โดยมีกลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง ผู้ประกอบการ มาร่วมแสดงสินค้าข้าวสารของสถาบันเกษตรกร

เพื่อให้เกิดกำลังใจแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ข้าวสารของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงคู่ค้าและผู้บริโภคโดยตรง ให้เป็นที่รู้จักสินค้าข้าวสาร รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยกันและผู้ประกอบการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ทำให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้มากขึ้นต่อไป

นายราชศักดิ์ ตระสินธุ์ สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค) จัดขึ้นเพื่อนำผลิตภัณฑ์ข้าวสาร สินค้าจากสถาบันเกษตรกร ที่มีโรงสี จำนวน 3 แห่ง ของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเสนอให้กับสหกรณ์และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้ได้ทดสอบสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการสั่งซื้อสินค้า พัฒนาและยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าข้าวสารจังหวัดบุรีรัมย์ และเพิ่มโอกาสทางการตลาดในการเข้าถึงคู่ค้า และผู้บริโภคในภาคใต้ และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้าวสารของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จังหวัดบุรีรัมย์ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย รวมทั้ง ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่าง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยกันและเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการได้ ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรอย่างยั่งยืน

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำ โครงการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน (ทดสอบตลาดข้าวสารของสถาบันเกษตรกรสู่ผู้บริโภค) ขึ้น ในวันนี้ ณ โรงแรมบุราส่าหรี อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส บุรีรัมย์ จำกัด  กลุ่มเกษตรกรทำนาปะเคียบ  และผู้แทนสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และจังหวัดใกล้เคียง รวม 130 คน

กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมจัดแสดงสินค้า Road show ข้าวสาร ,กิจกรรมทดสอบสินค้าด้วยการหุงข้าวและชิม ทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ สัมผัสรสชาติ กลิ่น ความนุ่ม โดยผู้บริโภค ผู้รับซื้อ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการและผู้ร่วมงาน และกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อเป็นการดึงดูดให้แก่ผู้มาร่วมกิจกรรม ด้วยการแจกสินค้าตัวอย่างให้กับผู้ที่มาร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันพร้อมประเมินความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตร