สสจ.ภูเก็ต จับมือ PKCD ผนึกกำลังผุดระบบ Data visualization ทำฐานข้อมูลคนติดเชื้อโควิด

โพสเมื่อ : Thursday, May 14th, 2020 : 3.15 pm

สสจ.ภูเก็ต จับมือ PKCD ผนึกกำลังจัดทำระบบ Data visualization เพื่อ เป็นฐานข้อมูลสำหรับการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และ ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19 เพื่อวางแผนรับมือการแพร่ระบาดในอนาคต

เมื่อวานนี้ ( 13 พ.ค.) สำนักสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต (สสจ.ภูเก็ต)  ร่วมกับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (PKCD)  ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ผนึกกำลังจัดทำระบบข้อมูล visualization เชิงบริหารการวางแผนและจัดการของ สสจ. สำหรับข้อมูลการกระจายตัวของผู้ติดเชื้อ และผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโรค Covid – 19

โดยนายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต,ดร.สุวรรณา หล่อโลหการ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงนามความร่วมมือกับ นายนิพนธ์ เอกวานิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด และนายกฤษฎาพงษ์ ตันทอง กรรมการบริหาร บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด

โดยระบบดังกล่าว จะสามารถดูประวัติผู้ติดเชื้อ,ที่อยู่อาศัย,สถานที่ทำงาน,ประวัติการรักษาโรค,สถานที่ที่เคยไปในช่วง 14 วัน ซึ่งระบบจะย้อนเวลาไปดูข้อมูลผู้ติดเชื้อแต่ละราย หรือจะดูแบบกลุ่มก็ได้ โดยใช้ความสัมพันธ์ของสถานที่,เวลา,ตัวบุคคล โดยข้อมูลดังกล่าวจะทำให้สามารถคาดการณ์ถึงบุคคลและสถานที่ที่มีโอกาสเกิดความเสี่ยงสูงในอนาคตได้ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและจัดการบริหารการป้องกันได้อย่างทันท่วงที

สำหรับขั้นตอนการทำงานของระบบ เจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนโรคจังหวัดภูเก็ต จะเป็นผู้กรอกข้อมูลและประวัติการเดินทางของผู้ป่วย ตามช่วงเวลาต่าง ๆ หลังจากนั้นระบบจะแสดงผลออกมาในรูปแบบ Time Line บนแผนที่ เพื่อให้สามารถหาความเกี่ยวข้องและทำนายพฤติกรรมของแต่ละเคสได้อย่างรวดเร็ว

โดยข้อมูลของผู้ป่วยทุกราย เจ้าหน้าที่จะจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ในปัจจุบันระบบอยู่ในช่วงของการย้ายข้อมูลนำเข้าสู่ระบบ