สร้างแน่ !ศูนย์ฝอกไตเทียม  35 เตียง อำนวยความสะดวกผู้ป่วย

โพสเมื่อ : Tuesday, December 20th, 2022 : 7.29 pm

เดินหน้า สร้างศูนย์ฟอกไต ณ บริเวณ รพ.สต.ศรีสุนทร อำนวยความสะดวกประชาชนในพื้นที่ถลาง เข้าถึงการรักษาพยาบาลแบบทันท่วงที

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 1 และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์ สสจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต ลงพื้นที่เพื่อทำการรังวัด สถานที่ในการก่อสร้างศูนย์ฟอกเลือดด้วยไตเทียม ณ บริเวณ รพ.สต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

สำหรับการสร้างศูนย์ฝอกไตเทียมดังกล่าว ทาง อบจ.ภูเก็ต จะดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฟอกเลือด ด้วยไตเทียม ในพื้นที่อำเภอถลาง ตามข้อเสนอของสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ต่อสภาฯ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 และบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

โดยจะก่อสร้างอาคาร 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นสถานที่ฟอกไต จำนวนเตียง 35 เตียง และ ชั้นบนเป็นห้องประชุมและศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่ในอำเภอถลาง เห็นว่าในเขต รพ.สต.ศรีสุนทร มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว