สมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนภูเก็ต ร่วมสมทบเงินช่วยเหลือชาวจีนผู้ประสบภัยไวรัสโคโรนา

โพสเมื่อ : Friday, February 14th, 2020 : 8.55 pm

วันนี้ ( 14 ก.พ.63) ที่ศาลเจ้าแม่ย่านาง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต และประธานศาลเจ้าไหหลำจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย 9 สมาคม คือ สมาคมฮกเกี้ยนภูเก็ตสามัคคี สมาคมแต้จิ๋วสามัคคีธรรมภูเก็ต สมาคมศาลเจ้าไหหลำภูเก็ต. สมาคมกวางตุ้งภูเก็ต สมาคมนักเรียนเก่าภูเก็ตไทยหัว สมาคมพ่อค้าภูเก็ต สมาคมภูเก็ตสามัคคี ( หัวเฉียว ) ชมรมชาวฮกจิว (ฟุโจว) จังหวัดภูเก็ต สมาคมฮากกาภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมนักธุรกิจชาวปักกิ่งจังหวัดภูเก็ต บริษัทในเครือ มีธรรม โฮล ดิ้ง จำกัด สโมสรโรตารีอันดามัน ภาค 3330 โรตารีสากล ร่วมกันสมทบเงินมอบผ่านทางสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเชื้อไวรัสโคโรนาในประเทศจีน

ว่าที่ร้อยตรี สมเกียรติ จิรอมรรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ทางสมาพันธ์ฯ ทราบถึงเหตุการณ์การแพร่ระบาด ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีน ซึ่งโรคระบาดนี้ส่งผลให้ทางประเทศจีนขาดแคลนเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง ชุดกาวน์ เจลล้างมือ ฯลฯ ทางเราซึ่งเห็นความสำคัญตรงนี้ และต้องการที่จะช่วยเหลือประเทศจีน เนื่องจากบรรพบุรุษของเราก็เป็นชาวจีน เมื่อเขาประสบปัญหา ทางเราก็พร้อมและต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือ โดยการเปิดรับบริจาคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อที่จะส่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆที่ขาดแคลนเวชภัณฑ์เหล่านี้ ใช้ในการป้องกันและรักษาโรคดังกล่าว

แต่เนื่องด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้หน้ากากอนามัย เจล ล้างมือและวัตถุดิบผลิตหน้ากากอนามัย เป็นสินค้าควบคุม ทางเราจึงไม่สามารถที่จะส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ไปในปริมาณมากได้ แต่ถึงแม้จะมีจำนวนที่ไม่มากนัก แต่ก็หวังว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้ได้บ้างเท่านั้น จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีการรับบริจาคสิ่งของมาเป็นการขอรับบริจาคเป็นเงินสด เพื่อส่งเงินดังกล่าวผ่านทางสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 318,000 บาท และค่าเวชภัณฑ์จาก บริษัท มีธรรม ฉลอง จำกัด (โครงการThe passport) และสมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง จังหวัดภูเก็ตมูลค่า 130,910 บาท.