สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต  

โพสเมื่อ : Saturday, January 18th, 2020 : 1.56 pm

 

สมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต จัดเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก และทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพ 31 มกราคมนี้ ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ต

นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต พร้อมด้วยนายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และ น.ส.ดวงกมล เอช ที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาตก และทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563

นางสมใจ คงคุณากร นายกสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต กล่าวว่า การเทศน์มหาชาติ จัดเป็นโบราณประเพณีอย่างหนึ่ง ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา การเทศน์มหาชาติเป็นการร่วมกันจรรโลงมรดกทางวัฒนธรรมที่สูงค่าให้อยู่คู่กับพระพุทธศาสนา โดยน้อมรำลึกถึงเรื่องราวในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระเวสสันดร พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีที่ยิ่งใหญ่ คือ การบริจาคทรัพย์สมบัติ พระโอรส พระธิดาและพระมเหสี ซึ่งการกระทำดังกล่าวเรียกว่า “ปัญจมหาบริจาค” ยากที่ปุถุชนทั่วไปจะทำได้

การจัดงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชาวสตรีภูเก็ต และพุทธศาสนิกชนได้นำแนวคิดแนวปฏิบัติที่ได้จาการฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต มีความเมตตากรุณา เอื้ออาทร และเสียสละเพื่อส่วนรวม อันเป็นคุณธรรมพื้นฐานของคนดี (คงตงห่อ) นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยสืบสานและธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังชาวสตรีภูเก็ต ในการร่วมเฉลิมฉลองโรงเรียนสตรีภูเก็ตในโอกาสก่อตั้งครบรอบ 111 ปี และการช่วยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดถึงผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสฟังเทศน์มหาชาติ โดยร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติร่วมกับนักเรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร และสมาคมศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต

นอกจากนี้ ยังได้รับกราบอาราธนาพระภิกษุที่มีเกียรติคุณในการเทศน์มหาชาติ มาเป็นองค์แสดงในแต่ละกัณฑ์ ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป โดยมีพระครูเมตตาภิรม เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร เป็นประธานในพิธี

โอกาสนี้ คณะกรรมการศิษย์เก่าสตรีภูเก็ต ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา โดยทั่วหน้ากัน ทั้งนี้ ร่วมทำบุญผ่านบัญชีได้ที่ธนาคารออมสิน สาขาถลาง ประเภทเงินฝากเผื่อเรียก เลขบัญชีธนาคาร 02 029 920 9245 ชื่อบัญชี โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและทอดผ้าป่าการศึกษา 111 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีภูเก็ต โทร.0-7622-2368 หรือประชาสัมพันธ์โครงการ โทร.09-5369-8942