สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต – สหกรณ์ตำรวจจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

โพสเมื่อ : Thursday, April 11th, 2019 : 10.18 pm

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต – สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตได้จัดให้มีกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สื่อข่าวอาวุโส ประกอบด้วย นายประเสริฐ เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์ข่าวภูเก็ต นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 องศา นายชนะ ถนอมศักดิ์ เจ้าของบรรณาธิการ นสพ.ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ นางนวลละออ สบายจิตร เจ้าของบรรณาธิการ นสพ.เสียงทักษิณ และ นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต และสรงน้ำพระ

เพื่อร่วมสืบสานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือ ประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนาน และเพื่อให้บรรดาผู้สื่อข่าวที่เป็นสมาชิกของสมาคมได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สื่อข่าวอาวุโสที่ปฏิบัติงานข่าวอยู่ในภูเก็ต โดยมีนายเสริฐ ทองดี นายกสมาคมสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และ สมาชิกสมาคมเข้าร่วมกันอย่างคึกคัก

ขณะที่วันเดียวกัน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูเก็ต จำกัด ได้จัดโครงการ รดน้ำขอพรข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดย มีพล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผบช.ภ. 8 ประธานเปิดโครงการฯ และมีดาบตำรวจเดชาวัตร อุ่นสอน ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 44 เป็นคณะจัดงาน


ภายในบรรยากาศมีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ และข้าราชการตำรวจในจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกิจกรรมการรดน้ำขอพร ตลอดจนผู้บังคับบัญชาร่วมกันอวยพรในโอกาสช่วงเทศสงกรานต์ ณ ลานเอนกประสงค์ข้างตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต