สมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างภูเก็ต วอนจังหวัดสั่งปิดบริษัทหลังกระทบจากโควิด

โพสเมื่อ : Friday, April 10th, 2020 : 7.10 pm

ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างภูเก็ต เดือดร้อนหนัก ไม่สามารถทำงานได้ หลังสั่งปิดจังหวัด – ปิดตำบล วอนผู้ว่าสั่งปิดบริษัท

วันนี้ ( 10 เม.ย.) นายวีระชัย เสดสม นายกสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานควบคุมโรคระบาดจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำเสนอปัญหาของทางผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดโดยเฉพาะหลังจากมีการประกาศไม่ให้มีการขนวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และการปิดพื้นที่แต่บะตำบล

โดยนายวีระชัย เสดสม นายกสมาคมผู้รับเหมาก่อสร้างจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้รับเหมาทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิดเช่นเดียวกับธุรกิจและผู้ประกอบการอื่น ๆ ซึ่งผู้รับเหมาก็ได้รับผลกระทบโดยตรงหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งไม่ให้มีการขนวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และ การประกาศปิดพื้นที่แต่ละทำบล ซึ่งการทำงานก่อสร้างจะต้องมีการเคลื่อนย้ายคนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่ง เมื่อมีการปิดตำบลแต่ละตำบลทำให้ไม่สามารถที่จะไปทำงานได้ เท่ากับบริษัทไม่สามารถไปทำงานได้

เมื่อผู้รับเหมาไปทำงานได้ก็ทำให้มีปัญหาตามมาอีกมากมาย ทั้งงานก่อสร้างที่ไม่เสร็จตามสัญญาที่ได้ตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่องานไม่เสร็จก็จะถูกปรับได้ นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องการจ้างงานซึ่งลูกจ้างจะมี 2 ระบบ คือคนที่เป็นลูกจ้างรายเดือนที่มีการจ่ายเงินประกันสังคม และลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าว ที่ทางผู้ประกอบการจะต้องแบกรับค่าใช้จ่าย

ทางผู้ประกอบการจึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดประกาศปิดบริษัทก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งในส่วนของสมาคมมีอยู่ประมาณ 200 กว่าบริษัท และบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมอีกจำนวนมาก ถ้าหาดทางจังหวัดสั่งปิดก็จะสามารถนำคำสั่งดังกล่าวไปยื่นกับทางคู่สัญญาได้ถึงเหตุผลความจำเป็นในการขอขยายเวลาในการก่อสร้าง รวมทั้งในส่วนของพนักงานก็จะได้รับการช่วยเหลือจากทางสำนักงานประกันสังคม

สำหรับผู้รับเหมาถือว่าเป็นเศรษกิจรากหญ้าที่เกี่ยวโยงกับหลายธุรกิจ ซึ่งตอนนี้ถือว่ากำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงอยากเรียกร้องให้ทางจังหวัดพิจารณาข้อเสนอของทางผู้ประกอบการในการสั่งปิด เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และแรงงานเดินต่อไปได้ ซึ่งในส่วนของแรงงานถ้ามีการสั่งปิดบริษัทก็พร้อมที่จะจ่ายเงินดเชยให้