สภา อบจ.ภูเก็ต เห็นชอบรับโอนโรงเรียนบ้านในทอน มาสังกัดอบจ.ภูเก็

โพสเมื่อ : Wednesday, February 16th, 2022 : 9.10 am

 

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก เห็นชอบรับโอนโรงเรียนบ้านในทอนมาสังกัด อบจ.ภูเก็ต เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เท่าเทียมกันทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ต

 

 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยแรก โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ทางฝ่ายบริหาร โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบการรับโอนโรงเรียนบ้านในทอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายเรวัต เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ตนได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตก่อนเข้ารับตำแหน่งนายก อบจ.ภูเก็ต หนึ่งในนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาแห่งนี้ คือ นโยบายด้านการศึกษา ที่มุ่งเน้นและตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัดภูเก็ตให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน ลดความเลื่อมล้ำด้านการศึกษา ซึ่งขณะนี้ อบจ.ภูเก็ต มีโรงเรียนในสังกัดทั้ง 5 แห่ง อยู่ในเขตอำเภอเมืองภูเก็ต 1 แห่ง และอำเภอกะทู้ 1 แห่ง แต่ยังขาดในพื้นที่อำเภอถลาง ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงต้องการที่จะรับโอนโรงเรียนบ้านในทอน ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มาอยู่ในสังกัด อบจ.ภูเก็ต

 

 

โดยโรงเรียนบ้านในทอน อยู่ในสังกัดของเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ทั้งหมด 6 ไร่ 2 งาน อยู่ติดริมทะเล มีนักเรียน 30 คน แบ่งเป็นระดับอนุบาล 15 คน ระดับประถมศึกษา 15 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 คน

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวต่อว่า การรับโอนสถานศึกษามาอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ทางกระทรวงศึกษาธิการจะต้องมีการประเมินความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ในเรื่องของรายได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งรายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2562 จนถึงปี 2564 เฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 1,200 ล้านบาท เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด การรับโอนโรงเรียนบ้านในทอนในครั้งนี้ เพื่อให้ อบจ.ภูเก็ต จัดระบบการศึกษาครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอของภูเก็ต บริการด้านการศึกษาให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา เป็นต้น

 

 

อย่างไรก็ตาม สภา อบจ.ภูเก็ต ได้ผ่านการเห็นชอบให้ อบจ.ภูเก็ต รับโอนโรงเรียนบ้านในทอนมาสังกัด อบจ.ภูเก็ต หลังจากนี้ ทาง อบจ.ภูเก็ต จะดำเนินการในเรื่องของการขอรับโอนโรงเรียนบ้านในทอนมาสังกัด อบจ.ภูเก็ต ต่อไป