สนุ๊กเกอร์การกุศล “วันรพี” ปี 59 นำรายได้สมทบซื้อที่ดินให้ รพ.ฉลอง

โพสเมื่อ : Sunday, July 31st, 2016 : 10.15 am

4 สนุ๊กเกอร์การกุศล “วันรพี” ปี 59 นำรายได้สมทบซื้อที่ดินให้ รพ.ฉลอง

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2559 ที่สินทวีสน๊กเกอร์ โรงแรมสินทวี อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายพิชัย ศรีจำนอง อัยการผู้เชียวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการ คดีปกครอง 5 สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นประธาน เปิดการแข่งขันสนุ๊กเกอร์ “วันรพี” ปี 2559 จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายตะวัน สุขยิรัญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงาน และมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายบุญจวน พานิช ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายจรัล ฉางแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 นายศักดิ์ดา เวียงแก้ว ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดภูเก็ต นายชัยยศ ปัญญาไวย ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต พร้อมแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

3

นายตะวัน สุขยิรัญ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะประธานจัดการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขันสนุ๊กเกอร์ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในหลายๆกิจกรรมที่ มูลนิธิกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ จังหวัดภูเก็ต ได้จัดขึ้นทุกปีและปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้ว เพื่อเป็นการน้อมใจร่วมรำลึก และเทิดพระเกียรติกรมหลวงบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฏหมายไทย” ให้ดำรงอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดไป และเพื่อความสมานสามัคคีของบุคคลในวงการตุลาการ ข้าราชการ และพ่อค้าประชาชนจังหวัดภูเก็ต โดยรายได้จากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จะนำไปบริจาคสมทบทุนซื้อที่ดินให้กับโรงพยาบาลฉลอง และขอขอบคุณ นายธนาคม ละอองกุล เจ้าชองโรงแรมสินทวี ที่ช่วยเหลือการกุศลครั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ของสถานที่จัดการแข่งขันแต่อย่างใด อีกทั้ง นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งขังหวัดภูเก็ตที่สนับสนุนถ้วยรางวัลทั้งหมด
2

ด้านนายพิชัย ศรีจำนอง กล่าวว่า การแข่งขันสนุ๊กเกอร์ นับว่าเป็นกีฬาที่ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคี และความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ผู้เข้าแข่งขันจะต้องหมั่นฝึกฝนมีความมานะ พยายามอยู่เสมอจึงจะได้ชนะได้ แต่ชนะครั้งนี้ควรหมายถึง ชนะใจตนเอง ชนะใจคู่แข่งขัน และชนะใจคนดู จึงจะเรียกว่าผู้ชนะอย่างแท้จริง และขอขอบคุณ เจ้าของสถานที่ และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต ที่ร่วมสนับสนุน ในการจัดการแข่งขันสนุ๊กเกอร์การกุศล วันรพี 59 พร้อมทั้ง ผู้ร่วมบริจาคและผู้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ด้วย

1