สนุกให้เต็มที่ อบจ.ภูเก็ต จัดแน่วันเด็กแห่งชาติ แห่งชาติ

โพสเมื่อ : Sunday, January 8th, 2023 : 12.02 pm

สนุกให้เต็มที่ อบจ.จัดแน่วันเด็ก ปีนี้ ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ เลือกบริเวณสนามเด็กเล่น ข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ส่งมอบความสุขให้กับเด็ก ๆ

เมื่อเร็วๆนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ร่วมกับชมรมรักษ์บางใหญ่ ชุมชนต้นโพธิ์ ชุมชน 40 ห้อง สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และวิททยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ บริเวณสนามเด็กเล่น ด้านข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยมี นายธีรยุทธ นาวีการ ประธานชมรมรักษ์บางใหญ่ นายพิชพงศ์ โกยฐานันดร ประธานชุมชนต้นโพธิ์ นายอุทัย กี่ซุ่น รองประธานชุมชน 40 ห้อง อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และนายไชยพงศ์ เจิมสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯ เข้าร่วม

สำหรับการจัดงานวันเด็กในปี นี้ ทางอบจ.ภูเก็ตพร้อมสนับสนุนเพื่องส่งมอบความสุข ให้กับเด็กในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการมอบของขวัญให้กับเด็ก ๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชา