สนามบินภูเก็ตเข้มความปลอดภัย บูรณาการ10หน่วยงาน ตบเท้าสร้างความเชื่อมั่น นักท่องเที่ยว

โพสเมื่อ : Monday, April 11th, 2022 : 5.47 pm

สนามบินภูเก็ตเข้มความปลอดภัย  ระดมกำลัง 10 หน่วยงาน ตบเท้าปล่อยแถว แสดงเจตนารมณ์ประกาศความพร้อม ในการดูแลความปลอดภัย ให้นักท่องเที่ยว ตลอดเทศกาลสงกรานต์ ระบุมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจำนวนมาก

 

วันนี้ (11 เม.ย.) ที่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต ระดมกำลังเจ้าหน้า บูรณาการทำงานร่วมกัน 10 หน่วยงาน เช่น กอ.รมน.ภาค4 ภูเก็ต ทัพเรือภาคที่3 ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร สถานีตำรวจภูธรสาคู สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ตำรวจท่องเที่ยว และ อำเภอถลาง ตั้งแถวสวนสนามแสดงเจตนารมณ์ประกาศความพร้อม ในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ผู้โดยสาร และ ผู้ใช้บริการ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยมี นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานพิธีปล่อยแถว และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วม  ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต

นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก โดยในช่วงวันหยุดยาวระหว่างวันที่ 11 เม.ย.65 ถึง 17 เม.ย.65 จะมีเที่ยวบินขาเข้า และ ขาออก ผ่านสนามบินภุเก็ต จำนวนกว่า 800 เที่ยวบิน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

ทภก. เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการอำนวยความสะดวกที่รวดเร็ว ควบคู่กับความปลอดภัย พร้อมบริหารจัดการแบบองค์รวมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่สอดคล้องกับหลักการ Covid-Free Setting และ Universal Prevention เพื่อสร้างความมั่นใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในระดับสากล “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ” ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 076 351 111 หรือ 076 351 116 ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะเดียวกัน มีการตกแต่งสถานที่ในอาคารผู้โดยสารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศให้เข้าสู่บรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของปีใหม่ไทยเมื่อมาถึงจังหวัดภูเก็ต