กลุ่มคนหนุ่ม ค้านทุบ “วงเวียนสุริยเดช” สร้าง “วงเวียนน้ำพุดนตรี”

โพสเมื่อ : Friday, September 16th, 2022 : 10.26 am

สท.กลุ่มคนหนุ่ม รุกค้าน ทุบ “วงเวียนสุริยเดช” เพื่อสร้าง”วงเวียนน้ำพุดนตรี” ใชังบ 24 ล้านบาท ระบุใหันำเงินไปใช้เพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแทน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันนี้ (15 ก.ย.) นายวิสุทธิ์ พรมทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต กลุ่มคนหนุ่ม เข้ายื่นหนังสือ ถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผ่าน นายจรัญ ขวัญแก้ว นิติกรชำนาญการศูนย์ดำรงธรรมภูเก็ต ขอคัดค้านโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ) ซึ่งเป็นวงเวียนที่อยู่คู่กับจังหวัดภูเก็ตมาอย่างยาวนาน
โดย นายวิสุทธิ์ พรมทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต กล่าวถึงการเดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการทุบวงเวียนในครั้งนี้ ว่า หลังจากเทศบาลนครภูเก็ต ได้มีการทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) ของเทศบาลนครภูเก็ต เมื่อวันที่ 13 ก.ย.65 ที่ผ่านมา เพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ)
ให้เป็นวงเวียนน้ำพุดนตรี โดยใช้งบประมาณ 24,000,000 บาท ตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยจะมีการรื้อถอนวงเวียนน้ำพุเดิม พร้อมก่อสร้างวงเวียนน้ำพุใหม่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 เมตร
ทั้งนี้เพื่อเคารพในความคิดเห็น ภูมิปัญญา แผนพัฒนาของชุมชนบ่านช้านจุ้ยตุ่ย ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ชุมชนและคนภูเก็ต เพื่อลดความขัดแย้งของชาวบ้านในพื้นที่ จึงขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าวและขอให้มีการสนับสนุนการใช้งบประมาณ เพื่อพัฒนาชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครภูเก็ตและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป