สถาบัน House of Griffin Internationalร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดตัวนิทรรศการการศึกษา

โพสเมื่อ : Thursday, March 21st, 2019 : 4.46 pm

สถาบัน House of Griffin Internationalร่วมกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดตัวนิทรรศการการศึกษานานาชาติ และทิศทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 ภายใต้หลักสูตร Ashton Curriculum

นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานทิศทางการศึกษาแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีนางสันติวิภา พานิชกุล ประธานกรรมการสถาบัน House of Griffin International และ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือ ABAC ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวนิทรรศการการศึกษานานาชาติ ขึ้น ณ ศูนย์การค้า Lime Light จ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา

นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา เทศบาลนครภูเก็ต กล่าวถึงความสำคัญของร่วมมือระหว่างรัฐและองค์การศึกษาเอกชน ในการพัฒนาประเทศชาติและท้องถิ่น ซึ่งจังหวัดภูเก็ตเป็น World Destination ที่รู้จักกันทั่วโลก การศึกษาในระบบนานาชาติที่เน้นทักษะการเรียนรู้ แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่ง

ด้าน นางสันติวิภา กล่าวว่า ในปัจจุบัน สถาบัน House of Griffin International ร่วมกับ มหาวิทยาลัย ABAC ได้เปิดหลักสูตร Ashton Curriculum ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ขึ้น ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ วิทยาเขตพระราม 2 ประกอบด้วยการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการสื่อสารและความร่วมมือในทุกระดับ ความสามารถในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา ความสามารถและทักษะในการใช้ข้อมูลดิจิตอล และการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและบ้านเมือง โดยทุกวันนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก้าวไปถึงจุดเกือบสูงสุดแล้ว Soft Skill หรือทักษะในด้านการใช้ความคิดวิเคราะห์นับเป็นเรื่องสำคัญ โดยในหลักสูตร Ashton Curriculum จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งจะใช้เวลาเรียน 2 ปี ในระบบ Fast Track และนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียนต่อ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยใช้เวลา 3 – 3.5 ปี ดังนั้นในระบบนี้นักเรียนจึงจะใช้เวลาจากมัธยมศึกษาตอนปลาย จนจบมหาวิทยาลัยเพียง 5 – 5.5 ปี เท่านั้น ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลา 7 ปีเต็ม นอกจากนี้สถาบันยังมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมอีกหลายด้าน เช่นหลักสูตร GED IGCSE + AS ซึ่งเป็นหลักสูตรสอบเทียบระดับ High School หลักสูตร SAT และ IELTS ซึ่งเป็นหลักสูตร คุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย นานาชาติ รวมถึงหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ อินเตอร์ หรือที่เรียกว่า BMAT อาจารย์สันติวิภา พานิชกุล กล่าวในที่สุด

ขณะที่ น.ส.ปุณฑรีก์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บริหารงานภายใต้มูลนิธิเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย ถือเป็นสังคมนานาชาติที่มีคณาจารณ์ บุคลากร และนักศึกษาจากกว่า 140 ประเทศทั่วโลก อยู่ร่วมกันเป็นสังคมที่มีความเป็นสากลอย่างแท้จริง เอแบคเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี โท และเอกมากกว่า 200 หลักสูตร โดยคณาจารณ์ที่มากด้วยประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ อีกทั้ง ยังมีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนำในต่างประเทศทั่วทุกมุมโลก เช่น ประเทศจีน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

นักศึกษาที่จบจากรั้วเอแบคล้วนเป็นที่ต้องการของตลาดการทำงาน ทั้งบริษัทชั้นนำในไทยและต่างประเทศ ด้วยความโดดเด่นของการใช้ภาษาอังกฤษ ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน และประสบการณ์จากการเรียนโดยเน้นการประยุกต์ทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากหลักสูตรที่ถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเข้าสู่การดำรงชีวิตและการทำงานในอนาคต