เซ็นทรัล ภูเก็ต จับมือ ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยว สสจ.จัดงาน Thai Spa and Wellness Fair

โพสเมื่อ : Friday, April 12th, 2024 : 12.17 pm

เซ็นทรัล ภูเก็ต ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และ สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ จัดงาน Thai Spa and Wellness Fair ระหว่างวันที่ 11 -14 เม.ย. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ที่ผ่านมา ที่ผ่านมา ณ ห้องมินิคอนเวนชั่นฮอล์ ชั้น 2 เซ็นทรัลฟรอเรสต้า  ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และ เซ็นทรัล ภูเก็ต ได้จัดงาน Thai Spa and Wellness Fair ขึ้นระหว่างวัน 11 -14 เม.ย.67  โดยมี ผศ.ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   นายจิรวัฒน์ บุญรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต  นางสาว วิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขาเขต 8 ภูเก็ต บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา รวมทั้งผู้ประกอบการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  พร้อมเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ SWIC by PKRU

สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนภายจังหวัดภูเก็ต หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น  ประกอบกับในปัจจุบันประชาชนทั่วไปกำลังให้ความสนใจการดูแลรักษาสุขภาพ ทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) ซึ่งเป็นธุรกิจบริการมูลค่าสูงเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว  ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพเอเชียและสปาโลก ด้วยการพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ธุรกิจสปาไทยให้เป็นไปตามแผนพัฒนาศักยภาพให้เป็น Hub of spa and wellness ด้วยภูเก็ตเป็นเมื่องท่องเที่ยวที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สมกับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มาเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ซึ่งสร้างรายได้มหาศาลให้กับเกาะภูเก็ต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ตมีความมุ่งหวังเพื่อตอกย้ำให้จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพแห่งเอเชียหรือ Medical Hub โดยการจัดงาน ได้รับความสนใจจากคนในท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจสปา, การให้บริการด้านการท่องเที่ยว,ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในธุรกิจสปาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนโดยหวังให้ภูเก็ตเป็นแม่แบบของการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพอย่างแท้จริงผ่านการบริการทางด้านสปา

 

ภายในงานได้มีสถานประกอบการด้านสุขภาพ มาเปิดให้บริการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งในส่วนของ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ซึ่งมีพันธกิจ ที่มุ่งการพัฒนาท้องถิ่นและที่เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ งานวิจัย ก็จัดกิจกรรมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาและต่อยอดการสร้าง soft power ด้วยการนำทรัพยากรพื้นถิ่น คือ ส้มควาย ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI: Geographical Indication) และกระเจี๊ยบเขียว สู่การเพิ่มมูลค่าด้วยมาตรฐานสากล โดยมีศูนย์นวัตกรรม สปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้ขับเคลื่อนและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (KM) บริการวิชาการสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ สู่ผลิตภัณฑ์ SWIC by PKRU ภายใต้แนวคิด “Senses of Locality”

ประกอบด้วย 5 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1) สบู่ในรูปแบบเจล 2) โลชั่นผิวกาย 3) น้ำมันนวด 4) สครับผิวกาย และ 5) มาร์คผิวหน้า โดยสารสกัดจากส้มควาย และสารสกัดจากดอกกระเจี๊ยบเขียว เป็นสารตั้งต้นหลักปรับและแก้ไขสูตร ส่วนประกอบ คุณประโยชน์ เนื้อสัมผัส และกลิ่นของผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. และได้ผ่านการทดสอบความคงตัวทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยา

ตลอดจนการใช้งานและความสวยงามของผลิตภัณฑ์เมื่อเก็บไว้ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะสิ้นอายุ การทดสอบความคงตัวแบบสภาวะเร่ง การทดสอบความคงตัวแบบสภาวะปกติ การทดสอบความคงตัวด้วยแสง เป็นต้น ผ่านการทดสอบทางจุลชีววิทยาในผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO และผลิตภัณฑ์ถูกพัฒนาขึ้นโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค และถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ SWIC by PKRU  ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก 6 คนสำคัญในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ คุณ อรทัย เกิดทรัพย์ คุณเทมส์ ไกรทัศน์ คุณณัฐกานต์ ไกรทัศน์ คุณพชิรารัชต์ ผลงาม คุณสุทิศา สุขศิริ และคุณวีรวรรณ เพ็ชรปัน ร่วมแสดงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ทั้ง 5 ผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ศูนย์นวัตกรรมสปาและการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม mini work shop ให้ผู้สนใจได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาทิ การทำยาดมสมุนไพร ลูกประคบ การทำพวงกุญแจจากผ้ามัดย้อมดอกดาวเรือง ผ้าลายสายแร่ซาโนติก และเมี่ยงคำสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วม ตลอดการจัดงาน