ศูนย์การค้าจังซีลอน ภูเก็ต ยืนยันไม่มีพนักงานป่วย ติดเชื้อ COVID-19 

โพสเมื่อ : Friday, March 13th, 2020 : 4.00 pm

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ยืนยันไม่มีพนักงานป่วยติดเชื้อ โควิด –19 หลังโซเชียลปล่อยข่าวพนักงานขาย ติดเชื้อไวรัส COVID-19  เผยที่ผ่านมามีการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวลือในโซเชียลมีเดียต่าง ๆ  เกี่ยวกับพนักงานขายศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ว่า ติดเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น ทางบริษัท ภูเก็ตสแควร์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ขอเรียนชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า  ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

 

สำหรับพนักงาน เจ้าหน้าที่ ภายในศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ได้มีการตรวจคัดกรอง และวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าพื้นที่ทุกวัน  พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยในจุดให้บริการใกล้ชิดลูกค้า และหากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายสูง หรือมีอาการเข้าข่ายเป็นโรคหวัดให้พบแพทย์ทันที และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข

 

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ตระหนักดีถึงความสำคัญในความปลอดภัยลูกค้าอย่างสูงสุด โดยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการความปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุขสากล  ทั้งการเฝ้าระวังและการป้องกันขั้นสูงสุดนับแต่มีการเริ่มแพร่ระบาดในประเทศจีน ทั้งการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในทุกพื้นที่  การทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ พร้อมบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึง  เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการ

 

บริษัทฯ  มีความห่วงใยและขอยืนยันว่าข่าวลือดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่ประการใด  จึงขอความร่วมมือทุกท่านในการคัดกรองข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ และโปรดระมัดระวังในการเผยแพร่และส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพื่อป้องกันการตื่นตระหนกและสร้างความเข้าใจผิดในสังคม  และหากพบผู้มีเจตนาส่งต่อและเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป