ศุลกากรทำลายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ มูลค่า 1 ล้านบาท

โพสเมื่อ : Monday, February 25th, 2019 : 4.03 pm

ศุลกากรภูเก็ต ทำลายของกลางละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา  รวมทั้งสินค้าหมดอายุ จำนวน 4,819 ชิ้น มูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท เผยที่ผ่านมามีการจับกุมต่อเนื่อง

เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (25 ก.พ.) ที่บริเวณโรงเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต  ด่านศุลกากรภูเก็ต นำโดย นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต นายธนะพงษ์พัฒน์ ธนะโสภณผู้อำนวยการส่วนบริการศุลกากร นายณัฐพงศ์ หนูสมตน นิติกรชำนาญการ (หัวหน้างานคดี) และ คณะกรรมการทำลายของกลางด่านศุลกากรภูเก็ต ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สุดแล้ว และของกลางได้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายมาทำลายโดยวิธีการกรีด ใช้รถบดและเผาในเตาเผา

สำหรับของกลางที่นำมาทำลายนั้น มีทั้งหมด 94 คดี แยกเป็น คดีที่เป็นของกลางประเภทละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า เช่น รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้ากีฬา หมวกเข็มขัด แว่นตากันแดด ซึ่งเป็นของต้องห้ามนำเข้าและเป็นของอันพึงต้องริบ ตามนัยมาตรา 166 และมาตรา 167 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2560 จำนวน 40 คดี รวม 4,819 ชิ้น

และ คดีที่เป็นของกลางประเภทบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ยาสูบชนิดยาเส้นปรุง (บารากู่) อุปกรณ์การเสพบารากู หัวปลั๊กไฟ เครื่องเทศ การ์ดเกมส์ ซองใส่โทรศัพท์และมือถือไม้เซลฟี่ รวม 54 คดี  จำนวน 4,085 ชิ้น ทั้งนี้รวมทั้งสิ้น 94 คดี ปริมาณสินค้า 8,904 ชิ้น มูลค่าภาษีอากรรวม ทั้งสิ้น 1,015,272.8 5 บาท

นางกาญจนา สุวานิโช นายด่านศุลกากรภูเก็ต กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญ เรื่องการคุ้มครองและการบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ซึ่งของกลางที่นำมาทำลายส่วนใหญ่เป็นสินค้าลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า และตามนโยบายกรมศุลกากร ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเข้มงวดกวดขันดำเนินการอย่างเคร่งครัดในการป้องกัน และปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และเร่งรัดการจำหน่ายของกลางตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยวิธีการจำหน่ายของกลาง

สำหรับการลักลอบขายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางศุลกากร ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกวาดล้างจับกุมกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาโดยตลอด