ศิษย์เก่าภูเก็ตไทยหัว รุ่น 6 มอบเงินทอดผ้าป่า ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, May 11th, 2018 : 11.20 am

ชมรมศิษย์เก่าภูเก็ตไทยหัว รุ่น 6 ร่วมบริจาคเงินสมทบโครงการทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ชมรมศิษย์เก่าภูเก็ตไทยหัว รุ่น 6 ได้ทำพิธีมอบเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่าเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำโดย อาจารย์สุนันท์ มะลิชู ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย อดีต สว.ภูเก็ต นายปิยะพล คู่อรุณ ประธานคณะศิษย์เก่าภูเก็ตไทยหัว รุ่น 6 และคณะศิษย์เก่าภูเก็ตไทยหัว รุ่น 6 ทุกท่าน ซึ่งคณะศิษย์เก่าฯได้รับเงินบริจาคจากเพื่อนๆร่วมรุ่น ทั้งสิ้น 150,000 บาท มอบให้กับ นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต นายสมบูรณ์ หวังแต่ธรรม รองผอ.รพ.วชิระภูเก็ต ณ โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา อ.เมืองภูเก็ต