ศิลปิน Eco Artist  หวังรณรงค์ให้ทุกรักสิ่งแวดล้อม จัดโชว์ ศิลปะ ขยะ และ ทะเล

โพสเมื่อ : Tuesday, June 6th, 2017 : 4.06 pm

 

ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดงานนิทรรศการศิลปะจากขยะ เพื่อรณรงค์เรื่อง สิ่งแวดล้อม ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Our Oceans Our Future”  โดย เชิญศิลปิน Eco Artist มากความสามารถของจังหวัดภูเก็ต ประสพสุข เลิศวิริยะปิติ (อาจารย์ป้อม) นำผลงานศิลปะ ชิ้นล่าสุดมาจัดแสดงในชื่อ “S.O.S Message from the Sea”

ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 60 ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต จัดงานนิทรรศการศิลปะจากขยะ เพื่อรณรงค์เรื่อง สิ่งแวดล้อม นื่องในเดือนสิ่งแวดล้อม และ วันทะเลโลก (World Ocean Day) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Our Oceans Our Future”  โดยเชิญศิลปิน Eco Artist มากความสามารถ ของจังหวัดภูเก็ต ประสพสุข เลิศวิริยะปิติ (อาจารย์ป้อม) นำผลงานศิลปะชิ้นล่าสุดมาจัดแสดงในชื่อ “S.O.S Message from the Sea” ขึ้น ณ โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต โดยนิทรรศการศิลปะที่จัดแสดงในครั้งนี้ เป็นศิลปะแบบจัดวาง(Installation Art) ด้วยความสูงกว่า 3.5 เมตร  ที่ถูกออกแบบให้เสมือนท้องทะเล ที่ล้อมไปด้วยปะการังนานาชนิด ซึ่งล้วนทำมาจากขยะเหลือทิ้งทั้งหมด

อาจารย์ป้อม กล่าวถึง แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้  ว่า “เนื่องจากโลกของเราประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือแผ่นดิน และ ผืนน้ำ ดังนั้นสิ่งต่างๆที่ เกิดขึ้นจากการกระทำของคน ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งรอบๆตัว โดยเฉพาะผืนน้ำ จะเห็นได้จาก “ขยะทะเล” ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นๆ ทุกวันตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน  ดังนั้นนิทรรศการศิลปะชุดนี้ จึงอยากสื่อสารและจุดประกายให้ทุกๆคo ทุกๆวัย ได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และ รู้สึกอยากจะ มีส่วนร่วมในการช่วย “แก้ไข ยับยั้งและยุติ” การทำลายผืนน้ำและทรัพยากรธรรมชาติของเรา ต่อไปในอนาคต”

ซึ่งนิทรรศการครั้งนี้ ได้มีการรวบรวมเก็บขยะต่างๆ ทั้งจากภายในบริเวณศูนย์การค้าฯ และขยะจากทะเลป่าตองมากถึง 100 กิโลกรัม รวมทั้งถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลาย หลังจากถูกฝัง กลบมาแล้ว 19 ปีมาจัดแสดงให้ชม พร้อมบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องขยะจากทะเลอีกด้วย

นอกจากนี้ ศูนย์การค้าจังซีลอน ยังได้ผลิตทำถุงผ้ารีไซเคิล “Our Oceans, Our Future” เพื่อเป็นการรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก มาจำหน่ายในราคาใบละ 100 บาท ซึ่งรายได้จากการ จำหน่าย ทั้งหมด จะนำไปมอบให้กับศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัย     วลัยลักษณ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมอนุรักษ์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ศูนย์การค้าจังซีลอน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ “S.O.S Message from the Sea” พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกได้ ด้วยการซื้อ ถุงผ้ารีไซเคิล ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิ.ย. 60 ณ โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 076-600-111