ว่าที่ ดร.คุณกร – ว่าที่ ดร.นภธร  เปิดตัวแล้วลงสู้ศึกสนามเลือกตั้ง สจ.ภูเก็ต

โพสเมื่อ : Friday, September 20th, 2019 : 2.37 pm

 

เปิดตัวแล้ว ว่าที่ ดร.คุณกร วรโชคอำพล ผู้บริหารโครงการ ดิอเวนิว วิลเลจ พร้อมลงสู้ศึกเลือกตั้ง สจ.ภูเก็ต ในนามพรรพลังประชารัฐ เช่นเดียวกับ ว่าที่ ดร.นภธร หงส์สาสุภสกุล สกุล รองประธานชมรมรถยนต์มือสองจังหวัดภูเก็ต

ว่าที่ ดร.คุณกร วรโชคอำพล ผู้บริหารโครงการ ดิอเวนิว วิลเลจ พร้อมด้วย ว่าที่ ดร.นภธร หงส์สาสุภสกุล รองประธานชมรมรถยนต์มือสองจังหวัดภูเก็ต และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ว่าที่ผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ส.อบจ.) พรรคพลังประชารัฐ ได้เปิดตัวกับสื่อมวลชนในการลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2562 ที่ผ่านมา

โดย ว่าที่ ดร.คุณกร วรโชคอำพล จะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ในนามของพรรคพลังประชารัฐ เขต 11 อ.เมืองภูเก็ต พื้นที่หมู่ที่ 2 ,4 ,5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ส่วนว่าที่ ดร.นภธร หงส์สาสุภสกุล จะลงสมัครรับเลือกตั้งเขต 6 อ.ถลาง พื้นที่ตำบลไม้ขาวและพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลสาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ว่าที่ ดร.คุณกร วรโชคอำพล ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.ภูเก็ต เขต 11 อ.เมืองภูเก็ต พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงการตัดสินใจเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ในครั้งนี้ ว่า จังหวัดภูเก็ตจะต้องมีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ เพราะภูเก็ตยังมีทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยวที่สามารถพัฒนาได้อีกมาก และยิ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วด้วย จำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาเพื่อดึงคนต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวภูเก็ตมากยิ่งขึ้น เป็นการกระตุ้นเศราฐกิจของภูเก็ต ทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเที่ยวภูเก็ต และสร้างความจดจำที่ดีเพื่อให้เขาเหล่านั้นกลับมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง

รวมไปถึงการกระจายรายได้ไปถึงกลุ่มรากหญ้าและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้มากขึ้น ซึ่งต้องยอมรับว่าในปัจจุบันยังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยอีกจำนวนมาก คนรวยมีเฉพาะกลุ่ม แต่คนจนยังมีกระจายอยู่ทุกพื้นที่ จึงอยากอาสามาเป็นตัวขับเคลื่อนในการพัฒนาภูเก็ตให้เติบโตและทำให้สิ่งที่ยังขาดในการพัฒนาเมืองภูเก็ตต่อไป

ว่าที่ ดร.คุณกร วรโชคอำพล กล่าวต่อว่า สำหรับสิ่งที่อยากจะทำและเห็นว่าภูเก็ตยังขาด เช่น ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนระดับล่างให้มีรายได้เพิ่มขึ้น การปรับภูมิทัศน์บ้านเมืองให้สวยงามให้สมกับการเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก การพัฒนาถนนหนทางที่ขณะนี้เริ่มจะแออัดมีปัญหาการจราจรติดขัด ให้มีความคล่องตัวมากข้น อย่างไรก็ตาม ในส่วนของพื้นที่ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งนั้น อยากจะเข้าไปสานต่อโครงการต่างๆของกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มรากหญ้าในพื้นที่ต่อไป

ด้าน ว่าที่ ดร.นภธร หงส์สาสุภสกุล ว่าที่ผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 6 อำเภอถลาง ในนามพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า จริงๆแล้วตนเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวอยู่แล้วในขณะนี้ การตัดสินใจอาสามาทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนในส่วนของ ส.อบจ.นั้น เพราะมองว่าพื้นที่ตำบลไม้ขาวยังเป็นพื้นที่ที่ขาดการพัฒนาในอีกหลายๆด้าน และเป็นพื้นที่ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกได้ เนื่องจากในปัจจุบันพื้นที่ไม้ขาวมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว พื้นที่ส่วนใหญ่ของไม้ขาวเป็นอุทยานและที่ราชพัสดุ เหมาะในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงนิเวศน์อย่างยั่งยืน รวมไปถึงวิถีชีวิตของชุมชน ที่นิยมท่องเที่ยวแบบนี้มากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนจากพื้นที่ไม้ขาวเชื่อมต่อไปยังเมืองภูเก็ตและแหล่งท่องเที่ยวของภูเก็ต ด้วยระบบรถไฟฟ้ารางเบา หรือ การขนส่งทางเรือ เป็นต้น เพราะพื้นที่ไม้ขาวเป็นที่ตั้งของสนามบินภูเก็ต

นอกจากนี้เห็นว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เมื่อเราสามารถเข้าไปทำหน้าที่ในอบจ.ภูเก็ต จะทำให้สามารถที่จะดึงงบประมาณเข้ามาพัฒนาพื้นที่ร่วมกับทาง อบต.ได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ทั้งในเรื่องของไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหนทาง และโครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ และไม้ขาวเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว เรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ทั่งไลฟ์การ์ด กล้อง CCTV จะต้องมีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวและดูแลชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องในพื้นที่ด้วย

ว่าที่ ดร.นภธร หงส์สาสุภสกุล กล่าวอีกว่า การตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.ในนามของพรรคพลังประชารัฐ ที่เป็นรัฐบาลอยู่ในขณะนี้เป็นเรื่องที่ดี ที่ทำงานภายใต้กามรสนับสนุนจากรัฐบาล ทั้งในเรื่องของงบประมาณ และเรื่องอื่นๆ จะทำให้ได้สะดวกและมากยิ่งขึ้น

ส่วนการแข่งขันในพื้นที่นั้น ว่าที่ ดร.นภธร หงส์สาสุภสกุล กล่าวว่า ในพื้นที่ไม้ขาวขณะนี้มีผู้ที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.แล้ว 3 คน ซึ่งแต่ละคนมีความรู้ ความสามารถ ที่สามารถทำงานรับใช้พี่น้องแอประชาชนในพื้นที่ได้ทั้งหมด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประชาชนในพื้นที่ว่าชอบสไตล์การทำงานของใครมากกว่ากัน โดยส่วนตัวมองว่าทุกคนมีความพร้อมในการทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนทั้งนั้น โดยส่วนตัวไม่ได้มีธุรกิจอยู่ในพื้นที่ไม้ขาว ไม่มีอะไรที่จะมาเอื้อประโยชน์ส่วนตัว การอาสาในครั้งนี้ทำเพื่อประชาชนในพื้นที่ไม้ขาวทั้งสิ้น