วิ่ง “กินลม ชมเขื่อน @ บางเหนียวดำ” คึกคัก ทต.ศรีสุนทร เปิดโอกาศให้คนทุกวัยเข้าร่วม

โพสเมื่อ : Sunday, February 12th, 2023 : 12.52 pm

 

แข่งวิ่ง “กินลม ชมเขื่อน @ บางเหนียวดำ”  ศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 7  คึกคัก! ทต.ศรีสุนทร จัดให้เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งเด็ก เยาวชน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนในพื้นที่

เมื่อเวลา 06.00น. วันนี้ ( 13 ก.พ.) นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันวิ่ง  วิ่ง “กินลม ชมเขื่อน @ บางเหนียวดำ” ศรีสุนทรมินิมาราธอน ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 โดยมีนายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แพทย์ สารวัตร คณะกรรมการจัดการแข่งขันและ นักกีฬาจำนวนมากเข้าร่วม

สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น  3 ประเภท จำนวน 30 รุ่น ได้แก่ ประเภทเดินเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ประเภทฟันรัน ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร จำนวน 15 รุ่น และ ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 11 กิโลเมตร จำนวน 15 รุ่น

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร กล่าวว่า เทศบาลตำบลศรีสุนทรได้ร่วมกับชมรม เดิน-วิ่ง ตำบลศรีสุนทร จัดให้มีการแข่งขัน  วิ่ง “กินลม ชมเขื่อน @ บางเหนียวดำ” “ศรีสุนทรมินิมาราธอน” ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมทั้งเด็ก เยาวชน กลุ่มพลังมวลชน ประชาชนในตำบลศรีสุนทร และประชาชนทั่วไปให้มีความรักใคร่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมกีฬาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านร่างกาย สร้างเสริมคุณธรรมทางด้านจิตใจ ตามหลักการของการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านกีฬาที่ทราบโดยกัน