วิทยุการบินทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ TMCS

โพสเมื่อ : Wednesday, February 6th, 2019 : 4.50 pm

วิทยุการบินทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ TMCS ศูนย์ควบคุมการบิน ภูเก็ต พร้อมรองรับเที่ยวบินเพิ่ม หนุนท่องเที่ยวอันดามัน

วันนี้ ( 6 ก.พ.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) จัดพิธีเปิดการใช้งานระบบบริการการเดินอากาศ Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCSทดสอบการใช้งานระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่ ณ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต โดยมีนายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, พลเรือตรีเรวัต อุบลรัตน์ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล รองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 8 ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นายสุทธิพงษ์ คงพูล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท.(ฝ่ายมาตรฐานและความปลอดภัย)หัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากสายการบิน และหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงาน ณ สนามบินภูเก็ต สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ ฝ่ายบริหารระดับสูงจาก บวท. และพนักงานศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต เข้าร่วม ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

นายทินกร ชูวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ปฏิบัติการ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก อีกทั้ง สนามบินภูเก็ตเป็นสนามบินนานาชาติที่มีปริมาณเที่ยวบินเป็นอันดับ 3 ของประเทศ รองจากสนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีเที่ยวบินตรงจาก ยุโรป จีน ออสเตรเลีย อินเดีย และรัสเซีย ทั้งนี้ ในปี 2561 มีปริมาณเที่ยวบินรวม 120,000 เที่ยวบิน หรือ เฉลี่ย 323 เที่ยวบินต่อวัน และในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 368 เที่ยวบิน ต่อวัน นอกจากนี้คาดว่าอีก 5 ปี ข้างหน้าจะมีปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 400 เที่ยวบินต่อวัน”

นายทินกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ วิทยุการบินฯ จึงได้ ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization CNS/ATM System หรือ TMCS) ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบอุปกรณ์ทั่วทั้งประเทศ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ ระบบและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โดยได้ขยายการทดสอบระบบไปยังศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคทั่วประเทศ และในวันนี้ จะเริ่มดำเนินการทดสอบระบบของศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต และคาดว่าจะ ใช้งานอย่างเต็มรูปแบบพร้อมกันทั่วประเทศปลายปี 2562

ทั้งนี้ ระบบควบคุมจราจรทางอากาศใหม่นี้จะช่วย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบิน เพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ การเดินอากาศ รวมถึงเพิ่มศักยภาพระบบบริการการเดินอากาศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานและ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการบินโลกอีกด้วย