“วิจิตร ณ ระนอง” มอบที่ดิน 12 ไร่ แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำเสีย ในพื้นที่ รัษฏา – ตัวเมืองภูเก็ต

โพสเมื่อ : Tuesday, May 31st, 2022 : 5.08 pm

 

 

“วิจิตร ณ ระนอง” เจ้าของโรงแรมดัง มอบที่ดินให้เทศบาล ต.รัษฎา / โยธาธิการและผังเมือง ใช้ประโยชน์ 2 แปลง เพื่อจัดทำโครงการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่ตำบลรัษฎา และ พื้นที่ตัวเมือง ภูเก็ตเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

วันนี้ (31 พ.ค.) ที่โรงแรมเดอะซเลท หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลรัษฎา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือในการรับมอบที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์ฯ โดยมี นายวิจิตร ณ ระนอง เจ้าของโรงแรมดังในภูเก็ต และ เจ้าของที่ดิน พร้อมด้วย นายสมมิตร์ สมบูรณ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และ นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์กัน เพื่อทำโครงการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำและระบบบำบัดน้ำเสีย หมู่ที่ 5 มีเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ 1 งาน 84 ตารางวา

และบันทึกข้อตกลงยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และ ระบายน้ำ เพื่อเป็นเส้นทางระบายน้ำสู่คลองบางใหญ่ หมู่ที่ 6 มีเนื้อที่ประมาณ กว้าง 10 เมตร ยาวประมาณ 575 เมตร (เนื้อที่รวมโดยประมาณ 3 – 2 – 37.5 หรือ 5,750 ตารางเมตร) โดยมี นายทัน สร้อยศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวิสิทธิ์ โชคชัย เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน เข้าร่วม

นายวิจิตร ณ ระนอง เจ้าของที่ดิน กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการช่วยเเก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซาก ในพื้นที่ ต.รัษฎา และพื้นที่ตัวเมืองภูเก็ต และบำบัดน้ำเสีย การให้ทางราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ถือ เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพื่อให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่ เเละ เมืองท่องเที่ยวสุขภาพ ที่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เเละ ขอบคุณเทศบาลตำบลรัษฎาที่จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นมา จึงอยากช่วยสนับสนุนในส่วนนี้เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน

นายวิจิตร กล่าวต่ออีกว่า สำหรับที่ดินที่มีการมอบให้ทางตำบลรัษฎาใช้ประโยชน์มีพื้นที่ประมาณ 12 ไร่ เพื่อทำโครงการศูนย์บริหารจัดการคุณภาพน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนพื้นที่ที่มอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เพื่อทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ เพื่อเปลี่ยนเส้นทางระบายน้ำลงสู่คลองบางใหญ่