วราวุธ “ปลื้ม” ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์ กอบกู้ทะเลไทย ณ จังหวัดภูเก็ต

โพสเมื่อ : Wednesday, June 8th, 2022 : 6.25 pm

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลื้มใจ ประชาชนร่วมแสดงพลังอนุรักษ์กอบกู้ทะเลไทย ขณะเดียวกัน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลกที่ชาดหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต อย่างยิ่งใหญ่พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์เผยแพร่กว่า 30 ประเทศทั่วโลก

 

เมื่อเวลา 14.30 น. วันนี้ (8 มิ.ย.) ที่บริเวณสวนสาธารณะโลมา ชายหาดป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดงานวันทะเลโลก หรือ Would Oceans Day ซึ่งในปีนี้สหประชาติได้มีการกำหนดจัดงานภายใต้แนวคิด Revitalization : Collectiv Action for the Ocean หรือ “รวมพลังฟื้นฟู กอบกู้มหาสมุทร” เป็นการตอกย้ำถึงความสำคัญของพลังมวลมนุษยชาติในการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรทางทะเล ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะทะเล ปัญหาคุณภาพทะเลเสื่อมโทรม

รวมถึงการทำประมงอย่างเกินศักยภาพ และยังสะท้อนไปถึงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพพูมิอากาศโลก โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน และ มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานและความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ การลงนามบันทึกแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการขยะทะเลโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในบริเวณปากแม่น้ำ นำร่อง 5 ปากน้ำสายหลัก ประกอบด้วย แม่น้ำบางปะกง แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำบางตู่ปูน ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมควบคุมมลพิษ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เพื่อตระหนักถึงความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยดำเนินการลดปริมาณขยะในแม่น้ำสายหลักที่ไหลลงสู่ทะเล ในบริเวณปากแม่น้ำโดยเร็ว

รวมไปถึงกิจกรรมปล่อยเต่าทะเล จำนวน 60 ตัว คืนสู่ทะเลอีกด้วย การมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่งชีพ “รักทะเลยิ่งชีพ” ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และมอบโล่เกียรติคุณ ให้แก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นต้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ตนเองในฐานะตัวแทนคนไทยรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นพี่น้องประชาชนคนไทยช่วยกันดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยให้เป็นที่ประจักษ์ของนานาประเทศ พร้อมทั้งได้แสดงเจตนารมที่มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อรักษาท้องทะเลให้อนุรักษ์อย่างยังยืน เราจะไม่ทิ้งภาระไว้ให้คนรุ่นหลังในการเผชิญและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคนรุ่นเรา ซึ่งเชื่อมั่นว่าพลังของพี่น้องประชาชนคนไทยและความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ คือหัวใจสำคัญในการฟื้นฟูและกอบกู้มหาสมุทรให้คงอยู่อย่างสมดุลและยั่งยืนสืบไป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งยกระดับการทำงานให้เห็นผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น โดยได้มีการหารือกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถึงแนวทางการเร่งรัดขับเคลื่อนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างพันธมิตรที่หลากหลายในการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด กระทรวงทรัพยากรธรรชาติฯ ได้รับผลได้ทางบวก จากที่นักท่องเที่ยวหายไป ทำให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัว ไม่ว่าจะเป็นชายหาด ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์น้ำทะเล เป็นต้น มีความสมบูรณ์ขึ้น และสิ่งเหล่านี้เป็นต้นทุนที่สำคัญในการท่องเที่ยว ดังนั้นทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีที่สุด คงจะไม่มีนักท่องเที่ยวคนใดที่อยากจะไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่สวยงาม ดังนั้นเราต้องไม่ทุบหม้อข้าวต่อเอง

 

 

ด้าน นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า วันทะเลโลกในปีนี้ ได้เลือกพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะลานโลมา ชายหาดป่าตอง เป็นสถานที่จัดกิจกรรม โดยการจัดงานวันทะเลโลกปีนี้ ได้รับความสนใจจากหลายภาคส่วน รวมถึง องค์ระหว่างประเทศ และมีผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ กว่า 30 ประเทศ เข้าร่วมงาน พร้อมถ่ายทอดผ่านสื่อออนไลน์ไปทั่วโลก นอกจากนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้จัดงานในอีก 10 จังหวัดชายฝั่งทะเล เพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมแสดงพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของไทย สำหรับประชาชนที่มาร่วมงานยังได้ชมนิทรรศการผลการดำเนินงานและความสำเร็จด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมองค์ความรู้ดี ๆอีกด้วย

และ กรม ทช. ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และโล่เกียรติคุณแก่เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญ ได้แก่ การดำน้ำของเหล่าจิตอาสาที่ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเลบริเวณหาดป่าตองด้วย สุดท้ายตนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงพลังให้ทั่วโลกได้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความร่วมมือของคนไทยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของไทยให้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไป