ลูกเรือ-เรือยอร์ช ขึ้นฝั่งภูเก็ตแล้ววันนี้ หลังตรวจไม่พบเชื้อโควิด

โพสเมื่อ : Saturday, December 12th, 2020 : 7.39 pm

เรือยอร์ชพร้อมลูกเรือ 4 คน ขึ้นฝั่งภูเก็ตแล้ววันนี้ หลังกักตัวอยู่ในเรือกลางทะเลอ่าวปอ ครบ 14 วัน ตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19

 

วันนี้ ( 12 ธ.ค.) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.ภาค 3 ) โดย นาวาเอก พัลลพ โกมโลทก ผบ.หมวดเรือเฉพาะกิจ ศรชล.ภาค 3 และ นาวาเอก เกรียงไกร ลายเงิน หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต ศรชล.ภาค 3 รวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองกำกับการ 8 กองบังคับการตำรวจน้ำ เจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าเรือภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ด่านศุลกากรภูเก็ต ให้การต้อนรับลูกเรือ และ เรือยอร์ชที่เดินทางเข้าราชอาณาจักร จำนวน 3 ลำ ที่ครบกำหนดกักตัวเองบนเรือยอร์ช จำนวน 14 วัน และผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด 19 บนเรือโดยวิธี RT – PCR จำนวน 3 ครั้ง ของระยะเวลาที่ถูกกัก 14 วัน โดยแพทย์จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด 19 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการออกหนังสือรับรองการกักตัว 14 วัน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

 

เรือชื่อ Crabby สัญชาติ Austria ผู้เดินทาง จำนวน 1 คน,เรือชื่อ Investigator II สัญชาติ Malaysia ผู้เดินทาง จำนวน 1 คน และ เรือชื่อ Cayenne สัญชาติ Malaysia ผู้เดินทาง จำนวน 2 คน

ทั้งนี้ได้กำหนดให้ผู้เดินทางที่กักกันตัวครบกำหนดระยะเวลา 14 วัน ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน COSTE เพื่อเป็นการควบคุม ติดตามตัวผู้เดินทางต่อเนื่องออกไปอีก 14 วัน พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ทั้งนี้ลูกเรือดังกล่าวทั้ง 3 ลำ ได้กล่าวถึงความเชื่อมั่นในมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร โดยเรือยอชต์ เรือซุปเปอร์ยอชต์ และเรือครุยเซอร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศไทย ตามที่ทางราชการกำหนด และกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยที่ช่วยควบคุมดูแลตั้งแต่เรือเข้าจอดทอดสมอในเขตพื้นที่กักตัวเอง รวมทั้ง ศรชล.ภาค 3 ที่ควบคุมกำกับดูแลด้านการรักษาความปลอดภัย ในเขตพื้นที่จอดเรือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด 19  โดยเฉพาะในส่วนของภาคการท่องเที่ยวที่ต้องดึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีกำลังซื้อสูงมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวของประเทศที่กำลังจะมาถึง

 

ศรชล.ภาค 3 มีความพร้อมในการอำนวยการการปฏิบัติหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อให้การรับเรือยอชต์เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย