อบจ.ภูเก็ต ลงสำรวจพื้นที่บริเวณธรณีสงฆ์วัดพระทอง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมทราย

โพสเมื่อ : Wednesday, July 19th, 2023 : 5.53 pm

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2566  นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 และนายศุภชัย เคี่ยมการ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล ร่วมกับ นายสุภาพ นาขวัญ ไวยาวัจกร วัดพระทอง ลงสำรวจพื้นที่บริเวณธรณีสงฆ์วัดพระทอง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต สืบเนื่องจากทางวัดพระทอง มีความประสงค์จะทำการขนย้ายดิน และทรายจากวัดพระทอง เพื่อนำไปถมปรับภูมิทัศน์ที่บริเวณธรณีสงฆ์วัดพระทอง เพื่อใช้งานในทางพระพุทธศาสนา จึงได้ขอความอนุเคราะห์เครื่องจักร อบจ.ภูเก็ต เพื่อทำการขนย้ายดังกล่าว