ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2566

โพสเมื่อ : Saturday, July 29th, 2023 : 3.12 pm

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด กีฬากลุ่มสีภายใน โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ประจำปี 2566 โดย นางสาวสุจิรา ทรรพคช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 15 และเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
การจัดแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาของนักเรียน อันจะนำไปสู่การแข่งขันในระดับต่อไป