ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ร่วมเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โพสเมื่อ : Thursday, December 22nd, 2022 : 10.18 am

 

ร.ร.อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดโครงการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเร็วๆนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมให้ความรู้  เรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายธีระฤทธิ์ นิธิศักดิ์ดำรงค์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธาน และ นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง)

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด จัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้ เผยแพร่และขยายผลการเรียนรู้ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก เยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษา เรียนรู้แนวคิด ทฤษฎี แนวพระราชดำริ และผลสำเร็จจากการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยศึกษารวบรวม และเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาผ่านโครงการในพื้นที่ต่าง ๆ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จึงได้จัดทำโครงการฯ ดังกล่าว