ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา จับมือ ร.ร.เตรียมวิทย์พัฒนาจัดคอร์สเรียนเตรียมเป็นหมอ

โพสเมื่อ : Wednesday, March 3rd, 2021 : 6.50 pm

ร.ร.ขจรเกียรติศึกษา จับมือ ร.ร.เตรียมวิทย์พัฒนา ร่วมมือด้านวิชาการ จัดคอร์สเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความถนัดทางด้านแพทย์ และ ความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เตรียมพร้อมเรียน “หมอ”

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (3 มี.ค.) ที่ห้องประชุมอาคารอนุบาล ชั้น 2 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่าง โรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา และ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โดยมี นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา และ ดร.พัฒนพงศ์ สุขแก้ว ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา ร่วมลงนาม และมี คณะผู้บริหารทั้ง 2 โรงเรียน คณะครู นักเรียน และ ผู้ปกครอง เข้าร่วม

นางสาวธิดาพร เหล่าวิเศษกุล ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กล่าวว่า สำหรับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า ปลูกฝังคุณธรรม นำการศึกษา พัฒนาสังคม ซึ่งตนได้มอบไว้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือขจรเกียรติ ทั้ง 10 แห่งนั้น เกิดจากรากฐานแห่งความไว้วางใจของผู้ปกครองที่เลือกให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษา เพื่อให้จัดการศึกษาให้แก่บุตร-หลานของท่าน ส่งผลให้ทางโรงเรียนพยายามสร้างพื้นฐานทักษะรอบด้านให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต ด้านดนตรี กีฬา ด้วยเชื่อว่าการมีทักษะรอบด้านจะส่งผลให้นักเรียน สามารถนำเอาทักษะตลอดจนประสบการณ์เหล่านั้นไปต่อยอดในระดับอุดมศึกษาตามเส้นทางที่เลือก และก้าวไปสู่ความสำเร็จในชีวิตได้

“ด้านการสร้างทักษะทางวิชาการถือเป็นภารกิจหลักที่โรงเรียนมุ่งมั่นจะยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เท่าทันกระแสโลกอยู่เสมอ เมื่อทางโรงเรียนทราบว่า มีทีมงาน “ค่ายปั้นหมอ” ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอน จึงมองว่าเป็นโอกาสอันดีที่นักเรียนของโรงเรียนจะได้รับโอกาสนั้น จึงได้จัดพิธีลงนามในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดคอร์สเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความถนัดทางด้านแพทย์ และความถนัดทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อจัดค่ายสำหรับการค้นหาตัวตน

สำหรับเตรียมความพร้อมและวางแผนสู่เส้นทางการเรียนแพทย์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเพิ่มพูนความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฎิบัติ และเพื่อให้นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อในคณะแพทย์ศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์” นางสาวธิดาพรกล่าวและว่า

อย่างไรก็ตาม การลงนามในครั้งนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโรงเรียนเตรียมวิทย์พัฒนา และ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาในการผนึกกำลังกันสร้างและเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนของเราต่อไป