ร่วมต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์สายการบินมาลินโด้ แอร์

โพสเมื่อ : Tuesday, March 26th, 2019 : 3.17 pm

ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับสายการบินไลอ้อนแอร์ ต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินมาลินโด้ แอร์ เที่ยวบินที่ OD1720 เส้นทางการบิน ลังกาวี – ภูเก็ต – ลังกาวี

ทภก. ร่วมกับ สายการบินไลอ้อนแอร์  ให้การต้อนรับ ผู้โดยสาร เที่ยวบินปฐมฤกษ์ สายการบินมาลินโด้ แอร์ เที่ยวบินที่ OD1720 เส้นทางการบิน ลังกาวี – ภูเก็ต – ลังกาวี มีผู้โดยสารจำนวน 46 คน ลูกเรือจำนวน 4 คน  การนี้ นายวิจิตต์  แก้วไทรเทียม รภก.(ปร.),ร.อ.ปกป้อง  สุวรรณโมฬี ผอก.ฝทอ.ทภก. พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง ทภก. ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก ให้กับผู้โดยสารและลูกเรือ ณ บริเวณประตู Bus Gate  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ทภก.