รู้สักนิด ก่อนเสียสิทธิ

โพสเมื่อ : Sunday, June 16th, 2024 : 11.38 am

 

ทต.ราไวย์ จัดโครงการรู้สักนิดก่อนเสียสิทธิ เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนให้รับรู้สิทธิและสวัสดิการ

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.ที่ผ่านมา กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการรู้สักนิดก่อนเสียสิทธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลราไวย์ โดยมีนายนิกร ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานฯ

สำหรับการจัดอบรมในครั้ง เพื่อให้ความรู้ประชาชน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลประชาชน ให้ได้รับรู้สิทธิและสวัสดิการของตนเอง ว่ามีสิทธิในเรื่องใดบ้าง รวมถึงพัฒนาช่องทาง กลไก การขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการอย่างทั่วถึง