ราชภัฎภูเก็ต จัดกิจกรรม “LIVE SOUND EXPERIENCE”

โพสเมื่อ : Wednesday, February 21st, 2024 : 2.25 pm

ราชภัฎภูเก็ต ร่วมกับผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม “LIVE SOUND EXPERIENCE”ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นเข็มทิศนำไปสู่ความสำเร็จ

วันนี้ ( 21 ก.พ.) ที่โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต เป็นประธาน เปิดกิจกรรม  “LIVE SOUND EXPERIENCE” และเวทีเสนาถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จาก บริษัท เวิค ดอท คอม โดย นายมาแอน สำราญ กรรมการผู้จัดการ เวิค ดอท คอม และ กลุ่มบริษัทวิชัย โดยนายสมชาติ นาคนาวา ผู้จัดการ Asst.Product Support กลุ่มบริษัทวิชัยกรุ๊ป  ซึ่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียง และ การ Workshop โดยมี ผู้ประกอบการ นักศึกษา วิชาเอกดนตรี และนักศึกษาวิชาเอกการจัดการนวัตกรรมการบริการ และ งานอีเวนต์ และผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับระบบเสียง เข้าร่วม

ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  นักว่าเป็นเรื่องที่ดี และเป็นโอกาสดีของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปัจจุบัน ระบบเสียง เป็นระบบที่สำคัญและเข้ามาบทบาทในทุกอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจดนตรี และ ธุรกิจอีเวนต์ การประชุมสัมมนา

ปัจจุบัน การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์หลายอย่าง เพราะนอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนแล้ว  ยังมีการท่องเที่ยวเพื่อธุรกิจไมซ์ (MICE Business Travel) หมายถึง การ ท่องเที่ยวขนาดใหญ่ 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจการจัดประชุมขององค์กร (Meetings) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentives) การจัดประชุม นานาชาติ (Conventions) และการจัดแสดงสินค้า (Exhibitions)ภูเก็ต ถือว่าเป็นจังหวัด ที่มีความต้องการ จัดประชุมและแสดงสินค้า เป็นลำดับที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ  เพราะฉะนั้นการให้บริการเรื่องของระบบเสียงจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเพราะระบบเสียงจะเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกธุรกิจ

ผศ.ดร.หิรัญ กล่าวต่อไปว่า  การที่จะได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับระบบเสียงนั้นค่อนข้างหาที่เรียนหรือหาประสบการณ์ได้ยาก ดังนั้น การสัมมนาในครั้งนี้คาดหวังว่า ผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจาก การจัดกิจกรรม และ การเสวนา ให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเสียง และการ Workshop จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมทุกคนมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการเรียน และสร้างอาชีพ