รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ “ความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ CE Awards” ในโครงการ Phuket Peranakan Festival

โพสเมื่อ : Saturday, August 26th, 2023 : 10.03 am

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 19:00 น. ณ สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพฯ นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และอุปนายกคนที่ 1 สมาคม Phuket Peranakan ร่วมรับรางวัล “ความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ CE Awards” ในโครงการ Phuket Peranakan Festival ประเภทพัฒนาชุมชนที่ดึงเอกลักษณ์เฉพาะ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ “Cultural Asset Awards” – อัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมที่โดดเด่น