รับสมัครเลือกตั้ง ส.อบจ.ภูเก็ต เขต 5 เขต 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง วันแรกคึกคัก

โพสเมื่อ : Tuesday, March 7th, 2023 : 11.04 am

รับสมัครเลือกตั้ง  ส.อบจ.ภูเก็ต วันแรก เขต 5 และ เขต 6 แทนสจ.ที่ลาออก มีผู้สมัครแล้ว 2 คน จาก 2 เขตเลือกตั้ง ล้วนเป็นคนรุ่นใหม่

สำหรับการเปิดรับสมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขตเลือกตั้งที่ 5 และเลขเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่า เนื่องจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เขตที่ 5 และ เขตที่ 6 ลาออก

โดยเปิดให้มีการรับสมัครระหว่างวันที่ 7 -11 มี.ค. 2566 ณ ศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 ปรากฏว่าวันนี้ ( 7 มี.ค.) ซึ่งเป็นวันแรกของการรับสมัคร ปรากฏว่ามีผู้มายืนใบสมัครรับเลือกตั้งแล้ว เขตละ 1 คน ประกอบด้วยเขตเลือกตั้งที่ 5 นางสาวอันดามัน เครือพาณิช  และ เขตเลือกตั้งที่ 6 นายพงศกร ปัญญาไวย์  ซึ่งทั้ง  2 คน  มาถึงสถานที่รับสมัครก่อนเวลา ทำให้ได้หมายเลข 1 ไปตั้ง 2 คน โดยมีเจ้าหน้าที่ รวมทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสำนักงาน กกต.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมตรวจสอบตามขั้นตอนของการรับสมัคร นอกจากนั้นยังมีกองเชียร์มาร่วมให้กำลังใจจำนวนมาก

นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ เป็นการรับสมัครเพื่อแทนทำแหน่งที่ว่างลง ในส่วนของพื้นที่อำเภอถลางเขต 5 และ 6

โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 7-11 มี.ค. และ กำหนดเลือกในวันที่ 9 เม.ย. 2566 จึงขอเชิญชวนในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ในครั้งนี้