รับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 2 Sky Walk เขาแดง ต.ราไวย์ แลนด์มาร์กใหม่

โพสเมื่อ : Thursday, September 1st, 2022 : 10.48 am

 อบจ.ภูเก็ต เปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 รูปแบบโครงการงานจ้างออกแบบ Sky Walk เขาแดง ต.ราไวย์ แลนด์มาร์กใหม่ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะให้การปรับปรุงแบบต่อไป

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 รูปแบบของโครงการงานจ้างออกแบบ Sky Walk แหลมพรหมเทพ บริเวณเขาแดง ต.ราไวย์ โดย นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา สามห้วย ผู้อำนวยการสำนักช่าง อบจ. นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยว และกีฬา อบจ. คณะผู้บริหารจากเทศบาลตำบลราไวย์ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน  เข้าร่วม ณ ห้องประชุมโรงแรมสันติสุริย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

 

ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายของนายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ที่ต้องการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยการฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของภูเก็ต เพื่อเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่มีความสวยงาม สง่างาม มีความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น อบจ.ภูเก็ต จึงได้ว่าจ้างบริษัทออกแบบโครงการจ้างออกแบบ Sky walk เขาแดง ต.ราไวย์ ขึ้น

 

 

สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันนี้ เป็นการนำเสนอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลที่ได้ปรับเพิ่มของรูปแบบของโครงการจากการประชุม ครั้งที่ 1 รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อรูปแบบโครงการ ซึ่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม คณะผู้ออกแบบจะนำไปพิจารณาประกอบการออกแบบต่อไป