รับปากแล้วน ! ผู้ประกอบการรถแท็กซี่ท้องถิ่น รับปากนายอำเภอกะทู้ จะไม่ก่อเหตุรุนแรง กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภูเก็ต อีกอย่างเด็ดขาด

โพสเมื่อ : Tuesday, October 4th, 2022 : 4.44 pm

วันนี้ (4 ต.ค 65) นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ ผกก สภ กมลา ตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต ตัวแทนขนส่งจังหวัด ตัวแทนแขวงการทาง ตัวแทน กอ รมน ภาค 4 ( ส่วนหน้า ) รองนายก อบต กมลา ผู้ประกอบการรถแท็กซี่พื้นที่ตำบลกมลา ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา การสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว จากการประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ โดยมีผลการหารือร่วมรับทราบข้อตกลงและถือปฎิบัติในการแก้ไขปัญหาในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
1 ผู้ประกอบการรับทราบผลการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากเป็นผู้กระทำการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการประกอบอาชีพของตนเอง ยอมถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถูกสั่งเพิกถอน ยึด หรือพักใช้ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ การถูกบันทึกประวัติในระบบรถสาธารณะ การถูกส่งเข้าอบรม เป็นต้น
2 ผู้ประกอบการรับทราบผลการดำเนินการของสำนักงานขนส่งจังหวัด กรณี app ที่ประกอบการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับปล่อยให้มีรถออกมารับจ้างสาธารณะในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกรมขนส่งทางบกได้แจ้งขอความร่วมมือกระทรวงดิจิทัลฯดำเนินการกับ app ที่ฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว
3 ในระหว่างรอผลดำเนินการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขนส่งจังหวัดจะเข็มงวดกวดขันตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมายของรถ
รับจ้างสาธารณะในพื้นที่อย่างเด็ดขาด โดยให้ผู้ประกอบการช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลหากพบมีการฝ่าฝืนให้เก็บหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและขนส่งจังหวัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป
4 เพื่อไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะอันเป็นการก่อความไม่สงบและการทบกระทั้งเกิดความรุนแรงตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหลายๆกรณีอีก ผู้ประกอบการทุกส่วนยืนยัน จะนำข้อกังวลไปพูดคุยตกลงกันภายในกลุ่ม จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงกระทบกระทั่ง อันจะส่งกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีกอย่างเด็ดขาด
5 หากผู้ประกอบการทุกส่วนได้ถือปฎิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการกำหนดจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตำบลกมลาจำนวน 15 จุดเดิม ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป