รับทุ่นตรวจจับสึนามิไม่ทำงานจริงประสานหน่วยเกี่ยวข้องยันมีระบบอื่นรองรับ

โพสเมื่อ : Monday, July 25th, 2016 : 5.59 pm

191902

www.pic-phuket.com สอบถามเพิ่มเติม 076217199,0865092424

รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รับทุ่นตรวจจับสึนามิไม่แสดงสถานะทำงาน ประสานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ยันยังสามารถใช้ทุ่นตรวจวัดสึนามิ ในโครงข่ายเดียวกับการเชื่อมโยงสัญญาณทั่วโลกของ NOAA ประเทศสหรัฐฯ ได้ ขณะที่อุปกรณ์ตรวจวัดระบบน้ำที่เกาะเมียง จ.พังงา ยังใช้การได้ พร้อมแจ้งเตือนการเกิดคลื่นสึนามิได้อีกทาง

SONY DSC

SONY DSC

นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงกรณี ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหว จังหวัดภูเก็ต(ภาคประชาชน) ได้โพสต์ ข้อความ ว่า ทุ่นเตือนภัยคลื่นสึนามิ หมายเลข 23401 ซึ่งติดตั้งอยู่ด้านตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต ในทะเลอันดามัน ห่างจากฝั่ง 1,100 กิโลเมตร  ไม่ส่งข้อความของคลื่นกลับมาเป็นเวลา 80 วันแล้ว ว่า  เกี่ยวกับเรื่องนี้ จังหวัดภูเก็ตได้ประสานขอข้อมูล ข้อเท็จจริงไปยังกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้ง และได้รับคำชี้แจงจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับทุ่นตรวจวัดสึนามิดังกล่าว ซึ่งพบว่าไม่แสดงสถานะทำงาน มาตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559ซึ่งได้ดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 

สำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ยังสามารถใช้ทุ่นตรวจวัด สึนามิที่อยู่ในโครงข่ายเดียวกับการเชื่อมโยงสัญญาณระบบทุ่นตรวจวัดสึนามิทั่วโลกของ NOAA ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะข้อมูลจากทุ่นตรวจวัดสึนามิของประเทศอินเดียและออสเตรเลีย ซึ่งเป็นทุ่นที่อยู่ใกล้กับทุ่นตรวจวัดสึนามิ 23401 ขณะที่อุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำที่เกาะเมียง จ.พังงา ก็สามารถใช้ยืนยันการเกิดคลื่นสึนามิได้อีกทางหนึ่งและแจ้งเตือนในการเตรียมความพร้อมป้องกันสึนามิ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

ใช้โฆษณา

www.pic-phuket.com สนใจร่วมฟังสัมมนา จองบัตรล่วงหน้า 076217199,0865092424

อย่างไรก็ตามสำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงและเกิดคลื่นสึนามิ ทางกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีโครงการติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในฝั่งอันดามันเพิ่ม ทั้งนี้ การดำเนินการติดตั้งและวางทุ่น ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  และ คาดว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งทุ่นได้อย่างช้าประมาณเดือนพฤศจิกายน 2559 นี้ ในส่วนของประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกเกี่ยวกับเรื่องนี้ มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุแผ่นดินไหวในทะเลจะมีการเตือนภัยล่วงหน้าอย่างแน่นอน