รับคืนพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ เตรียมพัฒนาเป็นศูนย์ ปภ.อบจ.

โพสเมื่อ : Thursday, October 20th, 2022 : 5.35 pm

รับคืนพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ 9 ไร่  หลังเทศบาลนครภูเก็ตไม่ต่อสัญญาเช่า พร้อมพัฒนาปรับปรุงเป็นศูนย์ ปภ. อบจ.ภูเก็ต ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพดูแลประชาชนกรณีประสบภัยต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายศุภโชค ละอองเพชร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ สำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครภูเก็ต  หมู่ที่ 7 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เทศบาลนครภูเก็ต ได้เช่าที่ดินจาก อบจ.ภูเก็ต เพื่อสร้างเป็นโรงฆ่าสัตว์ และ ศูนย์บริเวณสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต 2 เทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งขณะนี้ที่ดินดังกล่าวได้หมดสัญญาการเช่าลง และทางเทศบาลนครภูเก็ตไม่ประสงค์ที่จะต่อสัญญาเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 9 ไร่

นายเรวัต กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับมอบที่ดินดังกล่าวคือมา ทาง อบจ.ก็จะกันพื้นที่บางส่วน คือในส่วนของศูนย์บริการสาธารณสุข 2 ของเทศบาลนครภูเก็ต จะยังคงให้เทศบาลดำเนินการต่อ เพื่อใช้สำหรับการดูแลประชาชนในพื้นที่ ส่วนที่โรงฆ่าสัตว์เก่า ซึ่งจากการตรวจสอบพว่าตัวโครงสร้างยังอยู่สภาพดี ทาง อบจ.ภูเก็ต จะทำการปรับปรุงเพื่อใช้ ศูนย์บรรเทาและสาธารณภัย ของกองบรรเทาสาธารณภัย ของอบจ.ภูเก็ตต่อไป ซึ่งทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ตั้งกองบรรเทาสาธารณภัยขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งเป็นกองที่แยกมาจากกองช่าง จะทำงานในเรื่องของการดูแลบรรเทาสาธารณภัยโดยเฉพาะ

จะเห็นว่าจังหวัดภูเก็ตมีภัยต่าง ๆ เกิดขึ้นบ่อยครั้ง การตั้งกองบรรเทาสาธารณภัยขึ้นมาจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีมีภัยพิบัติต่าง ๆได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขณะที่นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า หลังจากส่งมอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วทาง อบจ.จะกันพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณะสุขไว้เพื่อให้ทางเทศบาลได้ดำเนินการต่อไป เพื่อให้บริการประชาชนต่อไป ส่วนโรงฆ่าสัตว์ไม่มีการดำเนินการต่อ เพราะพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตเมืองการมีโรงฆ่าสัตว์ในเขตเมืองอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่