รองอธิบดี DSI ระบุเตรียมเสนอผลสอบในชุมนุมสหกรณ์สวนปาล์มฯ เข้าเป็นคดีพิเศษ

โพสเมื่อ : Tuesday, January 18th, 2022 : 9.10 pm

 

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เผยเตรียมเสนอผลสอบชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ เข้าคณะกรรมการคดีพิเศษเร็วๆนี้ เพื่อพิจารณาเป็นคดีพิเศษ เชื่อจากข้อมูลหลักฐาน มีความเป็นไปได้ที่รับเป็นคดีพิเศษ เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป

วันนี้ (18 ม.ค.) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งกำกับดูแลกองปฏิบัติการคดีพิเศษภาคและศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 พร้อมด้วย ร.ต.อ.ทินวุฒิ สีละพัฒน์ และคณะ ได้ลงมาตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับมอบหมายจากนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้มาติดตามผลความคืบหน้าและพบปะประชาชนผู้เสียหาย จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด จากประชาชนและผู้แทนของผู้เสียหายซึ่งเป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด

 

โดยเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เคยมารับฟังสภาพปัญหาจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยตนเองและมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเรื่องไว้ทำการสืบสวนเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป ในโอกาสนี้ นายสมชาย เทพจิตร ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด และตัวแทนพนักงานชุมนุมฯได้มอบดอกไม้แสดงการขอบคุณที่ทางดีเอสไอ.ได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นหลังได้รับการร้องเรียน

พ.ต.ต.ยุทธนา กล่าวว่าถึงความคืบหน้ากรณีปัญหาของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตของชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด ต่อมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีข้อสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 8 ทำการสืบสวนในกรณีดังกล่าว และได้สรุปสำนวนการสืบสวนเสนออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาสั่งการเนื่องจากมีการทุจริตของสหกรณ์ทำให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายเป็นเงินมูลค่ากว่าพันล้านบาท เพื่อสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป

 

ขณะนี้คณะพนักงานสืบสวนได้เร่งแสวงหาพยานหลักฐาน โดย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ ยืนยันว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้บังคับบัญชาในระดับกระทรวงได้ให้ความสำคัญกับเรื่องทุจริตในสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายเป็นวงกว้าง ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดว่าในสหกรณ์ฯ มีการแสวงหาผลประโยชน์อย่างไร เกิดความเสียมากน้อยเพียงใด โดยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งคาดว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษจะเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อพิจารณาเห็นชอบนำปัญหาของชุมนุมสหกรณ์เป็นคดีพิเศษในการประชุมครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ และจากข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ที่มีอยู่ในขณะนี้ ทางคณะกรรมการฯน่าที่จะรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษ

ขณะที่นายสมชาย เทพจิตร ประธานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ จำกัด กล่าวว่า ชุมชนสหกรณ์ฯเกิดวิกฤตประสบปัญหาขาดทุนทำให้มีหนีสิ้นกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงมาพื้นที่กระบี่และได้รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นไปแล้ว เพื่อหาทางให้การช่วยเหลือ เพราะส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมาก ส่งผลกระทบถึงสหกรณ์ปาล์มน้ำมันถึง 13 แห่ง สมาชิกกว่า 20,000 คน ทำให้คนตกงานกว่า 300 ชีวิต แม้ว่าบ้างส่วนจะได้กลับมาทำงานบ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่ทั้งหมด

 

ด้านพนักงานชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ รายหนึ่งระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้ต้องขาดทุนกว่าพันล้านบาทเป็นเพราะเกิดการทุจริตเชิงนโยบายในการบริหารงานของคณะกรรการที่ผ่านมา จัดตั้งบริษัทนอมินี ขึ้นมาดำเนินการแทน และอาศัยมติของที่ประชุมดำเนินการจึงทำให้เกิดปัญหาขาดทุนกว่าพันล้านบาท ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ กระทบกับประชาชนจำนวนมาก จึงอยากให้ทางดีเอสไอ.เข้ามาตรวจสอบและสอบสวนเอาผิดกับผู้ที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้น