“รองวิม” มั่นใจสร้างได้แน่“สนามกีฬามาตรฐาน” ริมหาดกะรน

โพสเมื่อ : Sunday, March 21st, 2021 : 1.29 pm

 

รองวิม “อิทธิพร สังข์แก้ว” ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกะรน กลุ่มท้องถิ่นก้าวหน้า แจงโครงการปรับปรุงสนามกีฬาริมหาด ตำบลกะรน ล่าช้าติดปัญหาร้องเรียน มั่นใจสร้างได้แน่ เป็น “สนามกีฬามาตรฐาน”


ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกะรน ล่าสุด นายอิทธิพร สังข์แก้ว ผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลกะรน อ.เมืองภูเก็ต กลุ่มท้องถิ่นก้าวหน้า ได้ออกมาชี้แจงกรณีการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์ ที่เกิดปัญหาความล่าช้าในช่วงที่ผ่านมา ว่า เนื่องจากมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะแปลงนี้ ซึ่งยังไม่ถูกต้องตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเหตุให้เทศบาลฯ ไม่สามารถเข้าไปปรับปรุง ซ่อมแซม หรือ ดำเนินการใดๆ ได้

โดยก่อนที่จะเป็นสนามกีฬา ที่ดินแปลงนี้เคยเป็นที่สาธารณะเพื่อการเผาศพบางเงือก แต่เมื่อบ้านเมืองเจริญขึ้น การฌาปนกิจก็ถูกเปลี่ยนสถานที่ไปที่วัด ที่ดินแปลงนี้จึงถูกทิ้งร้าง ต่อมา ในปี 2538 เทศบาลฯ จึงเข้ามาพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวขึ้นเป็นสนามกีฬาเทิดพระเกียรตินวมินทร์ ต.กะรน และในขณะนั้นไม่ได้มีการคัดค้านใดๆ ทั้งจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ด้วยเห็นพ้องกันในประโยชน์ที่จะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงที่ดินสาธารณะให้เป็นสนามกีฬาประจำตำบลกะรน

อย่างไรก็ตาม สนามกีฬาแห่งนี้ได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2538 ผ่านการใช้งานมากว่า 20 ปี เกิดความทรุดโทรมมากขึ้น ต่อมา ในปี 2561 สภาเทศบาลตำบลกะรน ได้มีมติอนุมัติงบประมาณสำหรับปรับปรุงและซ่อมแซม โดยเห็นว่าเป็นการเข้าไปก่อสร้างปรับปรุงในพื้นที่เดิมซึ่งมีสภาพเป็นสนามกีฬาอยู่แล้ว ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ปรากฏว่ามีประชาชนบางส่วนมีความเห็นขัดแย้งในประเด็นดังกล่าว และได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จนเป็นเหตุให้โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาลตำบลกะรน ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งที่มีการเตรียมการด้านงบประมาณ และแบบแปลนต่างๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว


“ที่ผ่านมา ผู้บริหาร และฝ่ายสภาเทศบาลตำบลกะรน ไม่ได้เพิกเฉยต่อเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และมีความตั้งใจที่จะก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาแห่งนี้ให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนมาโดยตลอด แต่เมื่อมีปัญหาข้อร้องเรียนมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน ก็ต้องรับฟัง และแก้ปัญหาตามขั้นตอนกฎหมายโดยเร็ว” นายอิทธิพร กล่าวและว่า

เทศบาลฯ ได้เร่งรีบดำเนินการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ส่วนจะสำเร็จได้รวดเร็วเพียงใด ตนเห็นว่าความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพี่น้องชาวตำบลกะรนทุกคน ที่ต้องการให้สนามกีฬาแห่งนี้ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการกีฬาและนันทนาการต่างๆ โดยเร็วที่สุด ก็จะเป็นแรงหนุนสำคัญที่จะช่วยให้เทศบาลฯ สามารถผลักดันให้สนามกีฬาแห่งนี้แล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์เร็วยิ่งขึ้น

ส่วนประเด็น ดรามาในโซเซียลที่ว่า “ทำไมไม่สร้างอัฒจันทร์ให้หันหน้าหาทะเล เพื่อให้สามารถชมกีฬาและวิวทะเลไปพร้อมๆ กัน” ขอเรียนว่าในการก่อสร้างสนามกีฬาแห่งนี้ เทศบาลฯ เคยหารือกับการกีฬาแห่งประเทศไทยมาแล้วในประเด็นดังกล่าว โดยได้รับคำชี้แจงว่า หากต้องการให้สนามกีฬาได้มาตรฐานสามารถแข่งขันในระดับนานาชาติจะต้องมีการควบคุมความแรงของลมและแสงแดดให้มีผลกระทบต่อการแข่งขันให้ได้มาตรฐานด้วย

“ในส่วนของพื้นที่ตำบลกะรน มีช่วงฤดูมรสุมอยู่นานหลายเดือน หากสร้างอัฒจันทร์หันหน้าออกทะเลก็จะมีช่วงเวลาที่ไม่สามารถจัดการแข่งขันรายการกีฬาที่เป็นทางการอยู่หลายเดือน ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงวัตถุประสงค์แล้ว ในการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬาครั้งนี้ เทศบาลจึงยังคงสร้างอัฒจันทร์ให้เป็นแนวบังลมในช่วงฤดูมรสุม เพื่อให้สนามกีฬาแห่งนี้สามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปี และเห็นว่าประชาชนสามารถเลือกทำเลอื่นในการชมวิวทะเลหาดกะรนได้อย่างหลากหลายอยู่แล้ว” นายอิทธิพร กล่าวในที่สุด