รองนายกอบจ. ร่วมเปิดงาน “นั่งชมเล แลเครื่องบิน กินของหรอย @ แหลมทราย”

โพสเมื่อ : Thursday, May 4th, 2023 : 4.35 pm

เริ่มแล้ว งาน “นั่งชมเล แลเครื่องบิน กินของหรอย @ แหลมทราย” รองนายก อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด จัดระหว่างวันที่ 3 -4 พ.ค. พบกับร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เวลา 19.00 น. ณ ท่าเทียบเรือบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพงศกร ปัญญาไวย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 5 และ นางสาวอันดามัน เครือพานิช สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 6 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม “นั่งชมเล แลเครื่องบิน กินของหรอย @ แหลมทราย” โดยนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนายสิทธิชัย จันทวัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน เข้าร่วมงาน

โดยอบต.กระษัตรี จัดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรม นั่งชมเล แลเครื่องบิน กินของหรอย @แหลมทราย ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของบ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งในส่วนของการมีท่าเทียบเรือ การประกอบอาชีพประมงท้องถิ่น

รวมถึงเป็นเส้นทางผ่านของเครื่องบิน จึงเป็นจุดเด่นที่ต้องเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจากการดำเนินงานโครงการ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เข้าร่วมจำหน่ายอาหาร จำหน่ายสินค้า มากกว่า 50 ร้านค้า

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน